เจียไต๋ มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้กับเทศบาลนครอ้อมน้อย

เจียไต๋ มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้กับเทศบาลนครอ้อมน้อย สนับสนุนการสร้างแปลงสาธิตการปลูกผัก ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กรุงเทพฯ 9 สิงหาคม 2566 – บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย สนับสนุนเทศบาลนครอ้อมน้อยในกิจกรรม 1 อปท. 1 สวนผักสมุนไพรใกล้ตัว ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย นายวิศิษฎ์ พงศ์พันธุ์ศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายโรงงาน ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวจำนวน 550 ซอง ให้กับ นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย เพื่อนำไปสร้างแปลงสาธิตการปลูกผักสมุนไพรในเทศบาลนครอ้อมน้อย นอกจากนี้ กลุ่มพนักงานเจียไต๋อาสาจากสำนักงานอ้อมน้อยได้ร่วมแนะแนวและมอบความรู้วิธีการเพาะปลูกให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเพาะปลูกผักสวนครัวที่สด สะอาด และปลอดภัย สามารถนำมารับประทานและนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามเจตนารมณ์ของเจียไต๋ ในการมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ