ล่องเรือชมทะเล บ้านตลาดบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ช้อป ชิม ชิล เรียกได้ว่า มีครบ สำหรับที่บ้านตลาดบางเสร่ หมู่ที่ 4 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลสุดเก๋ ในสไตล์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ หรือ D-HOPE

ด้วยถิ่นฐานทำเลที่ตั้งของชุมชนเป็นที่อยู่อาศัยริมชายฝั่งอ่าวไทย ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำคุณภาพชั้นดี ชาวบ้านอยู่กันแบบพี่น้อง ประกอบอาชีพหลักคือ ทำประมงชายฝั่ง และเป็นชุมชนที่มีประวัติชุมชนอันยาวนาน เกิดเป็นเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวหลงใหล แม้บางเสร่จะเริ่มรายล้อมด้วยความเจริญ จากสิ่งปลูกสร้างความสะดวกมากมาย แต่ในส่วนของหมู่ที่ 4 ชุมชนเก่า บ้านตลาดบางเสร่ ยังมีเสน่ห์และคงร่วมสืบสานไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี และอัตลักษณ์ชุมชนประมงพื้นบ้าน

โดยชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมแรงสืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดบ้านขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รูปแบบคล้ายตลาดชุมชนเล็กๆ ขายของหน้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็น อาหารพื้นบ้าน จัดแสดงหัตกรรมพื้นถิ่น เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตถิ่นประมง ชุมชนเก่า ฟังเรื่องเล่าประวัติชุมชน อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้ 10 โปรแกรมท่องเที่ยว D-HOPE อาทิ ทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูลงสู่ทะเล ชมการสาธิตและทดลองทำหัตถกรรมพื้นถิ่นต่างๆ เช่น การฝึกตัดพวงมโหตร การทำผ้าบาติก-ผ้ามัดย้อม ถักนิตติ้ง พวงกุญแจ หรือชิมอาหารอร่อยๆ เช่น ปิ้งงบ หมึกน้ำดำ ถุงทอง ฯลฯ กิจกรรมล่องเรือชมทะเล และกิจกรรมเต้นบาสโลบ

สนใจเที่ยวชมการท่องเที่ยว บ้านตลาดบางเสร่ ภายใต้กิจกรรม D-HOPE โทร. ติดต่อ 099-347-7888