เจียไต๋ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาพัฒนาเยาวชน สู่เกษตรไทยก้าวหน้า

เมื่อเร็วๆนี้ นายทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจปุ๋ย พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด มอบเงินสมทบ ”กองทุนเจียไต๋ – ดร. มนู – ดร. มนัส เจียรวนนท์” ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิจัยด้านต่างๆ ของคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นอกจากนี้ เจียไต๋ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 45 ทุน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทุนเรียนดีเด่น ทุนเรียนดี และทุนขาดแคลนทุนทรัพย์

สำหรับ ”กองทุนเจียไต๋ – ดร. มนู – ดร. มนัส เจียรวนนท์” ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 ด้วยวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนด้านการศึกษา พร้อมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร ซึ่งเจียไต๋ เปิดโอกาสให้นิสิตได้ร่วมฝึกงานกับบริษัท แสดงถึงความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นของเจียไต๋ ที่ต้องการผลักดันศักยภาพและร่วมวางรากฐานอนาคตเด็กไทย เพื่อยกระดับแวดวงเกษตรกรรมของไทยให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน