งานวิ่ง กรมประมง “Run for Fisheries”

งานวิ่ง กรมประมง “Run for Fisheries” คึกคัก
นักวิ่งเต็มสนาม ม.เกษตรฯ หวังสร้างเสริมสุขภาพที่ดี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 กรมประมง สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง 97 ปี กรมประมง (Run for Fisheries) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรและประชาชนมีสุขภาพที่ดี และเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนสวัสดิภาพกรมประมง เพื่อประโยชน์ในด้านการทำงานรับใช้ประชาชนต่อไป