บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ส่งเสริมการศึกษา

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนในชุมชน

ว่าที่ร้อยตรี จิรชัย สาฤาษี (กลาง) ผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุนการผลิต บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ และพนักงานจิตอาสาจากโรงงานนครหลวง จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมทางด้านการศึกษาของนักเรียนในชุมชน ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

Thai Central Chemical Public Company Limited held the A-Math Camp

to encourage education for students in the community.

Acting Sub Lt. Jirachai Saruesee (Middle) General Manager of Operation Support Division of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), leading high-quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under the OX-Brand, and volunteers from the Nakhon Luang plan site held the “A-Math Camp” for primary school students in Nakhon Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. This activity is part of encouraging the education of students in the community, which TCCC has always emphasized and supported.