บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดกิจกรรมวันเด็กและส่งมอบของขวัญให้เด็กในชุมชน

นายพลจักร มิ่งมหากุล เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการผลิต พร้อมตัวแทนพนักงานบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนใกล้โรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงงานพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โอกาสนี้บริษัทยังได้สนับสนุนการแสดง การเล่นเกม และมอบของขวัญให้กับนักเรียน เพื่อส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ ในชุมชน กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการเอาใจใส่ต่อสังคม ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างเสมอมา

Thai Central Chemical Public Company Limited joined the National Children’s Day

and delivered presents to children in the community.

Mr. Poljak Mingmahakul, Executive Officer and Senior Vice President of Production Group, together with the staff of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading producer and distributor of high-quality NPK compound fertilizers under the OX brand, participated in the National Children’s Day with schools located on the Nakhon Luang plant site in Phra Nakhon Ayutthaya Province and the Phrapradaeng plant site in Samut Prakan Province. On this occasion, TCCC supported the show, games, and presents in order to deliver happiness to children in the community. This activity is part of the mission to care for society that TCCC has always emphasized.