ไผ่ประดับ

ต้นไผ่ เป็นต้นไม้ที่มีลำต้นแข็งแรง และไผ่หลายชนิดก็ดูสวยงาม คนจึงนิยมปลูกไว้ประดับตกแต่งสวน หรือปลูกใส่กระถางเพื่อประดับอาคารบ้านเรือนให้น่ามอง ขณะที่บางคนก็มีความเชื่อว่า การปลูกไผ่จะช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่สมาชิกในบ้าน จึงนิยมปลูกไผ่ไว้ตกแต่งอาคารบ้านเรือนกัน

ต้นไผ่มีมากมายหลายพันธุ์ แต่พันธุ์ที่นิยมปลูกในบ้านก็อย่างเช่น ไผ่สีสุก ไผ่เหลืองทอง ไผ่น้ำเต้า และไผ่เตี้ย ซึ่งเป็นพันธุ์ต้นเล็ก สามารถปลูกได้ 2 วิธี คือ ปลูกในแปลงปลูก และปลูกในกระถาง

ส่วนต้นไผ่กวนอิม เชื่อกันว่าจะทำให้คนในบ้านมีฐานะดี ร่ำรวย ก็สามารถปลูกได้ 2 วิธีเช่นกัน คือ ปลูกในกระถาง ให้เลือกกระถางทรงสูง 8-12 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักผสมแกลบผุและดินร่วน ในอัตราส่วน 1 : 1 : 1 ปลูก หมั่นเปลี่ยนกระถางปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อไม่ให้รากไผ่ขยายตัวแน่นเกินไป และช่วยให้ต้นไผ่ได้ดินใหม่ที่ไม่เสื่อมสภาพ

แต่บ้านใครมีพื้นที่มากหน่อย ต้องการปลูกไผ่กวนอิมไว้ประดับบ้าน ก็ให้ขุดหลุมปลูก 20x20x20 เซนติเมตร โดยใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักและดินร่วน ในอัตราส่วน 1 : 2 ผสมดินปลูก หมั่นดูแลรักษาก็จะได้ต้นไผ่งามๆ