แตงร็อคกี้เมล่อนเนื้อส้ม ( Rocky Melon – Orange )

ร็อคกี้เมล่อนเนื้อส้ม หอมที่สุด เนื้อสีส้ม นุ่มฉ่ำหอม

ที่มา    : คุณสุวิทย์  ไตรโชค นาวิต้าฟาร์ม  บางไทร พระนครศรีอยุธยา โทร. (081) 818-0233