พริกซุปเปอร์เรดฮอท

เป็นพริกที่พัฒนามาได้ 1 ปี เป็นพริกที่พัฒนาสายพันธุ์เพื่อพัฒนาผลให้ใหญ่ขึ้น และมีสีที่เข้มขึ้น ลักษณะของสายพันธุ์พริกเป็นสายพันธุ์ที่มีการต่อยอดที่ดี ในเรื่องของสีที่แดงสวย ผลผลิตต่อไร่สูง อย่างเก็บทำพริกแดง สามารถทำผลผลิตได้ 2.5-3 ตัน ต่อไร่

แหล่งที่มา : บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด โทร. 053-211-773, 053-211-810, 053-217-180