กล้วยงาช้าง

ชื่อพ้อง : กล้วยโกก กล้วยหมอนทอง กล้วยยักษ์

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้นเทียมสูง 3.5-4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเทียมมากกว่า 15 เซนติเมตร กาบลำต้นด้านนอกสีชมพูแดง มีปื้นดำค่อนข้างมาก ด้านในสีเขียวอ่อน มีเส้นสีชมพู ก้านใบมีประดำเล็กน้อย มีร่องค่อนข้างแคบ ครีบสีชมพูอ่อน เส้นกลางใบสีเขียวอ่อน ช่อดอกประกอบด้วยดอกตัวเมียซึ่งมีดอกตัวผู้ที่เป็นหมัน ไม่มีดอกตัวผู้ เมื่อดอกตัวเมียเป็นผลจึงไม่มีปลีเหลืออยู่ ก้านช่อดอกไม่มีขน เครือหนึ่งมีมากกว่า 2 หวี หวีหนึ่งมี 2-3 ผล ผลยาวประมาณ 36 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5-7.5 เซนติเมตร เรียงไม่เป็นระเบียบเช่นกล้วยชนิดอื่นๆ ก้านผลสั้น โค้งงอ มีเหลี่ยม และเมื่อแก่เต็มที่เหลี่ยมจะลบ เปลือกค่อนข้างหนา เมื่อสุกมีสีเหลืองทองคล้ายกล้วยหอมทอง เนื้อสีส้ม รสหวาน