ฝรั่งแป้นสีทอง

ฝรั่งแป้นสีทอง เริ่มแรกปลูกครั้งแรกในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภายหลังได้ปลูกแพร่กระจายไปทั่วประเทศ ปัจจุบัน เกษตรกรนิยมปลูกฝรั่งแป้นสีทองมากที่สุดในประเทศไทย เพราะมีลักษณะเด่นคือ ปลูกดูแลง่าย ขยายพันธุ์โดยวิธีปักชำ ผลเมื่อโตเต็มที่จะขาว ฟู กร