สับปะรดสวี

สับปะรดสวี ไม่ได้ปลูกกันเป็นไร่ๆ เหมือนสับปะรดทั่วไป แต่จะปลูกเป็นพืชแซมไว้ในสวนมะพร้าว  สามารถแตกกอเป็นกอใหญ่ มีผลหลายๆ ผล ในหนึ่งกอ

ปลูกครั้งเดียวเก็บผลได้ตลอดไป ถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ปลูกก็แยกหน่อหรือจุกที่ผลไปปลูก

ปลูกแล้วไม่จำเป็นต้องรดน้ำใส่ปุ๋ย ปลูกและปล่อยไว้ให้เทวดาเลี้ยง เจ้าของเพียงแต่เดินไปเก็บผลเอามารับประทานหรือขาย ถ้าช่วยบำรุงสักหน่อย คือช่วยตัดเอาเถาวัลย์ออกให้บ้างเพื่อไม่ให้รกจนเกินไป

สับปะรดสวี มีศัตรูที่สำคัญคือ หนู และกระแต จะมาเจาะกินก่อนเจ้าของเห็น