คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประดับต้นดาวเรืองเป็นรูปเลข ๙ เพื่อไว้อาลัยและแสดงความจงรักภักดีแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ตราบนิรันดร์

สิ่งเล็กๆที่ทำถวายแด่หัวใจของศาสตร์แห่งแผ่นดิน คณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดกิจกรรมประดับต้นดาวเรืองเป็นรูปเลข ๙ เพื่อไว้อาลัยและแสดงความจงรักภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตราบนิรันดร์  วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคมนี้ เวลา 8.00 – 9.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธาน ในพิธี ดังนี้

8.00 น. – ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ประมาณ 200 คน พร้อมกัน ณ บริเวณอาคารวชิรานุสรณ์

8.20 น.  – ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร กล่าวรายงาน

– ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ถวายราชสักการะและกล่าวน้อมรำลึก                          ในพระมหากรุณาธิคุณ

8.30 น.  –  ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต วางประดับต้นดาวเรือง 2,000 ต้น เป็นรูปเลข ๙

–  ยืนไว้อาลัย 89 วินาที

 

นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ / ประชาสัมพันธ์ มก. / 11 ตุลาคม 2560