ชาวราชมงคลตรัง รวมใจปลูกดอกดาวเรืองแปรสัญลักษณ์เลข ๙

ชาวราชมงคลตรัง รวมใจปลูกดอกดาวเรืองแปรสัญลักษณ์เลข ๙ และสัญลักษณ์โบว์ไขว้ส่วนด้านล่างนั้นเป็นตัวอักษร “ราชมงคลตรัง” เพื่อถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙