ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย

ลักษณะประจำพันธุ์ ต้นมีทรงพุ่มใหญ่ ลำต้น สีน้ำตาลอมเทา ช่วงข้อบนกิ่งห่าง ใบหนา สีเขียว ขอบใบบิดเป็นคลื่นปลายใบไม่ค่อยแหลม ใบมี 3-4 คู่ ยอดสีเหลืองอ่อนปนเขียว ให้ผลดก ติดผลดีสม่ำเสมอ ลักษณะผลทรงยาวรีคล้ายรูปไข่ เปลือกบาง ผิวสีแดงปนชมพู เนื้อสีขาวขุ่น รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย เมล็ดโต เปลือกบาง ทำให้ปอกง่าย และขั้วผลมักหลุดร่วงง่าย พันธุ์ฮงฮวย แบ่งออกได้หลายสายพันธุ์ เช่น ฮงฮวยไหล่กว้าง ฮงฮวยฝาง ฤดูกาลเก็บเกี่ยว เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน