หงเป่าซือ

หงเป่าสือ

ฝรั่งชนิดนี้ มีถิ่นกำเนิดจากประเทศไต้หวัน เป็นฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ ถูกนำเข้ามาปลูกและขยายพันธุ์ในประเทศไทย ประมาณ 3-4 ปีแล้ว สามารถปลูกเจริญเติบโตมีดอกและติดผลได้ในทุกๆ พื้นที่ของประเทศไทย มีลักษณะเด่นประจำพันธุ์ คือผลรูปกลมแป้น ขนาดใหญ่ เนื้อในหรือไส้กลางผลเป็นสีแดงสดใส มีเมล็ดน้อย รสชาติของเนื้อสุกหรือแก่จัดหวานกรอบ ไม่แข็ง รับประทานอร่อยมาก มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเหมือนกลิ่นของสตรอเบอรี่ ทำให้มีรสชาติดียิ่งขึ้น

 

มีชื่อวิทยาศาสตร์และมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกับต้นฝรั่งทั่วไปเกือบทุกอย่างคือ เป็นไม้ยืนต้น สูงเต็มที่ประมาณ 3-5 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีแกมรูปขอบขนาน ใบมีขนาดใหญ่และหนากว่าใบของฝรั่งสายพันธุ์ใดๆ อย่างชัดเจน

ดอก ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบแต่ละช่อป ระกอบด้วยดอกย่อยจำนวนหลายดอก ดอกเป็นสีขาวนวล ใจกลางดอกมีเกสรตัวผู้หลายอัน

นํ้าหนักผล เมื่อโตเต็มที่เฉลี่ยระหว่าง 500-800 กรัม ผลอ่อนสีเขียวเข้ม ผลแก่จัดหรือผลสุกเป็นสีเขียวอ่อนปนเหลืองเล็กน้อย เนื้อในหรือไส้กลางผลเป็นสีแดง มีเมล็ดน้อย รสชาติหวาน กรอบ หอม ไม่แข็ง รับประทานอร่อยมาก ติดผลดกเรื่อยๆ หรือเกือบทั้งปี ขยายพันธุ์ทั่วไปด้วยเมล็ด ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง และเสียบยอด

แหล่งที่มา : สวนลุงเล็ก ไทรน้อย โทรศัพท์ 081-445-8792