พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน กษัตริย์เกษตร”

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีบทบาทในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่บูรพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ด้านการเกษตร และเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร สถาบันการเรียนรู้ภูมิปัญญา และนวัตกรรมการเกษตร

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีเกษตรต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์การที่สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทย ให้ยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต” พิพิธภัณฑ์ในอาคาร 6 พิพิธภัณฑ์ จัดแสดงด้วยสื่อเทคโนโลยีทันสมัย แสง สี เสียง ภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เกม Interactive วิถีเกษตรไทย โฮโลแกรม ที่สามารถเข้าเรียนรู้ได้ทุกวัย

นอกจากนี้ ยังมีฐานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมเกษตร ให้เรียนรู้ลงมือทำได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทางด้านนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง เรียนรู้การผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการพึ่งตนเองสำหรับคนเมือง หรือผู้ที่มีพื้นที่จำกัด เรียนรู้การปลูกผักบนดาดฟ้า ผักบนพื้นปูน ผักแนวตั้ง การปลูกข้าวในวงบ่อ เป็นต้น และยังมีฐานการเรียนรู้การปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน การทำนาอินทรีย์ นวัตกรรมที่อยู่อาศัยบ้านดินบ้านฟาง นวัตกรรมพลังงานพึ่งตนเอง เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท) เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ “สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง” จัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีเกษตรไทยอย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาของแผ่นดิน จากเกษตรกรผู้ปฏิบัติจริง ทุกวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนในตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง และจัดหลักสูตร สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงาน สถาบันต่างๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแบบใหม่ที่สร้างประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติ

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดบริการเข้าชมทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่ เวลา 09.00-16.00 น. ปิดบริการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.wisdomking.or.th กดติดตามแฟนเพจfacebook.com/wisdomkingfan แฟนคลับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มเพื่อนที่ Line ID: @wisdomkingfan และทางโทรศัพท์ 0-2529-2212-13

ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเรียนรู้วิถีเกษตรไทย และสืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตร ได้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ริมถนนพหลโยธิน กม.46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี