เชิญชมงาน “มหกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและครอบครัว” 12-16 ก.ย. 61 ณ Hall 4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานมหกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง” จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 12-16 กันยายน 2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพื้นถิ่นฝีมือกลุ่มสตรีและครอบครัวทั่วประเทศ กว่า 200 ร้านค้า พร้อมทั้ง การจัดแสดงนิทรรศการประเด็นความรุนแรงและวิชาการของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาความรุนแรง ในครอบครัวและความรุนแรงในทุกรูปแบบ เพื่อลดความรุนแรงในสังคม และการประกวดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสตรี ณ Hall 4 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี