วันพฤหัสที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ช่วงนี้มีอะไร

สัมมนา…ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง สัตว์เศรษฐกิจทำเงิน รู้ข้อดีของการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ลดรายจ่ายเพิ่มรายไ...

สัมมนา...ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง สัตว์เศรษฐกิจทำเงิน “แนะนำวิธีการเลี้ยงไก่เชิงการค้า การป้องกันโรคระบาดสัตว์ อุตสาหกรรมแปรรูปไก่เนื้อจนถึงการส่งออก ” ...

ทางหลวงอ่างทองปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนน ประดับด้วยตุ๊กตาชาววัง สัญลักษณ์ของอ่างทอง

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน แขวงการทางจังหวัดอ่างทอง เร่งปรับภูมิทัศน์ถนนหมายเลข 344 บริเวณทางเข้า จากสายเอเชียมุ่งสู่ตัวจังหวัดอ่างทอง โดยนำตุ๊กตาชาว...

เจ้าหน้าที่เตือนนักท่องเที่ยว เที่ยวกระบี่-พีพี ระวังแมงกะพรุน พบซัดขึ้นฝั่งจำนวนมาก เตรียมพร้อมชุดป...

วันที่ 26 กันยายน นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม หน.อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ เปิดเผยว่า สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล...

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตอบรับนโยบายของรัฐบาล จัดงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้...

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมตรี เป็นประธานเปิดงาน ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 : วิจัยขายได้ ที่ไปรษณีย์กลางบางรัก พร้อมด้วย...

“เกษตรหนึ่งใจ น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย ร่วมใจปลูกดาวเรือง”

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานจัดโครงการ “เกษตรหนึ่งใจ น้อมเกล้าฯ ถวา...

โรคปริทันต์ คืออะไร

โรคเหงือกที่หลายๆ คนรู้จักเป็นหนึ่งในโรคปริทันต์ โรคปริทันต์คือโรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะปริทันต์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Periodontal disease” ส่วนอวัยวะปริ...

แสดงความยินดี30 ปีเทคโนโลยีชาวบ้าน

นางสาวปัทมา ผิวอ่อน บริษัทสยามพีอาร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด แสดงความยินดีในโอกาสนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านฉลองวาระครบ 30 ปี

กรมหม่อนไหมเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม หัตถศิลป์ชุมชนโนนตูม-ฅญาบาติก จังหว...

วันที่ 19 กันยายน 2560 นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมหัตถศิลป์ชุม...

ดาวเรือง

น้าชาติ อยากทราบเกี่ยวกับดอกดาวเรืองค่ะ วรวรรณ ตอบ วรวรรณ ดาวเรือง ชื่อวิทยาศาสตร์ Tagetes erecta L. ชื่อสามัญ African marigold, American marigold, ...

นัดรวมพลคน “ศพก.-แปลงใหญ่” ทั่วประเทศ

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ในการขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาภาค...

เรื่องน่าสนใจ