วันพฤหัสที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565
หน้าแรก ช่วงนี้มีอะไร

ช่วงนี้มีอะไร

มทร.สุวรรณภูมิ สานต่ออนาคต จัดตั้งศูนย์สอบ TCAS สำหรับนักเรียนป่วย COVID-19

รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2...

โครงการเพื่อพ่อเพื่อแผ่นดิน อนุเคราะห์รถแทรกเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ...

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ. สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู...

ชาวสวนยางสงขลา เลี้ยงผึ้งชันโรง สร้างรายได้เสริมเดือนละหมื่นบาท

“ยางพารา” หนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสงขลา ในอดีต ยางพาราขายได้ราคาดี เกษตรกรหันมาปลูกยางพารากันแทบทุกอำเภอ แต่ภาวะราคายางพาราตกต่ำในช่วงหลายปีท...

เปิดสรรพคุณ หญ้ารีแพร์

หญ้ารีแพร์ สรรพคุณบำรุงสตรี หรือที่เรียกกันว่า หญ้าฮียุ่ม จัดเป็นสมุนไพรไทยช่วยกระชับช่องคลอด ใช้ดียังไง ใช้อย่างไรให้ถูกต้องและได้ผล สาวๆ ต้องรู้ให้ช...

อ.ส.ค.เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คในช่วงวันเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ลดค่าชม10%

อ.ส.ค.เปิดอาณาจักรฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ครับเทศกาลสงกรานต์หนุนวันครอบครัวลดค่าเข้าเยี่ยมชม 10% นายสมพร  ศรีเมือง  ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคน...

วันเวลาของ “ผักอีนูน”

ผมได้มีโอกาสมาพักที่ไร่ใกล้ห้วยซับมะกรูด เขตต่อแดนอำเภอชัยบาดาล ลพบุรี และอำเภอศรีเทพ เพชรบูรณ์ ติดกับไร่เป็นป่าสาธารณะ สภาพเป็นป่าโปร่งแห้งแล้ง อากาศ...

เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง “พลิกโฉมอาเซียนสู่การค้าแห่งอนาคต : กรอบการเจรจายุคใหม่”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีงานสัมมนาดีๆ และฟรี เตรียมพบกับงานสัมมนาออนไลน์ ดี๊ ดี ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 13.30-16.30 น. เรื่อง พลิกโฉมอาเ...

ม.มหิดล ชี้ทางออกวิกฤติ COVID-19 สร้าง “Social Lab” เสริมแกร่งสุขภาวะชุมชน

ปัญหาทางสุขภาวะของประเทศไทยในชนบทที่ผ่านมาเกิดความรุนแรง โดยมีสาเหตุสำคัญจาก “ปัญหาทางพฤติกรรมสุขภาพ” ด้วยการใช้องค์ความรู้ทาง "สุขศึกษา" จะเป็นวิธีกา...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพิ่มมูลค่าขยะ

อาจารย์นนทลี บุญทัด การุณยศิริ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า ปัญหา...

“สวพส.” จับมือ “องค์การสวนพฤกษศาสตร์” หนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ร่วมกับ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ หรือ อสพ. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ใน...

เรื่องน่าสนใจ