วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560
หน้าแรก ช่วงนี้มีอะไร

ช่วงนี้มีอะไร

โรคปริทันต์ คืออะไร

โรคเหงือกที่หลายๆ คนรู้จักเป็นหนึ่งในโรคปริทันต์ โรคปริทันต์คือโรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะปริทันต์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Periodontal disease” ส่วนอวัยวะปริ...

แสดงความยินดี30 ปีเทคโนโลยีชาวบ้าน

นางสาวปัทมา ผิวอ่อน บริษัทสยามพีอาร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด แสดงความยินดีในโอกาสนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านฉลองวาระครบ 30 ปี

กรมหม่อนไหมเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม หัตถศิลป์ชุมชนโนนตูม-ฅญาบาติก จังหว...

วันที่ 19 กันยายน 2560 นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมหัตถศิลป์ชุม...

ดาวเรือง

น้าชาติ อยากทราบเกี่ยวกับดอกดาวเรืองค่ะ วรวรรณ ตอบ วรวรรณ ดาวเรือง ชื่อวิทยาศาสตร์ Tagetes erecta L. ชื่อสามัญ African marigold, American marigold, ...

นัดรวมพลคน “ศพก.-แปลงใหญ่” ทั่วประเทศ

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ในการขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาภาค...

เทคนิคเบื้องต้น…ดูแลจิตใจ

เทคนิคการคลายเครียดด้วยการควบคุมดูแลจิตใจ นั่งในท่าที่สบาย หลับตา เอามือประสานไว้บริเวณท้อง ค่อยๆ หายใจเข้า พร้อมๆ กับนับเลข 1 ถึง 4 เป็นจัง...

วิธีจัดการกับความเครียด

หมั่นสังเกตความผิดปกติทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมที่เกิดจากความเครียด ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีที่คุ้นเคย เช่น การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การฝึกกา...

ฝึกสติในชีวิตประจำวันด้วย การฝึกสติในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

นั่งหลังตรง หลับตา วางมือบนตัก วางขาราบกับพื้น ไม่ไขว่ห้าง หายใจเข้าออกตามธรรมชาติ ทำสมาธิ รับรู้ลมหายใจเข้าออก 1 นาที มุ่งความสนใจที่หน้าผาก ผ่อนคลา...

จัดการความคิด เพื่อชีวิตที่เป็นสุข

คิดอย่างมีเหตุผล คือ การคิดโดยมีหลักฐานอ้างอิง ไม่ใช่การคิดเอาเอง ด่วนสรุปเอาเอง ต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อน คิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบ คือ การคิดเป...

สร้างความสุขง่ายๆ ด้วยตัวเอง

ออกกำลังกาย วันละ 30 นาที อย่างน้อย 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ มองหาจุดแข็ง ความถนัดตนเอง และพัฒนาจนสำเร็จ เช่น หมั่นสังเกตอะไรที่ตัวเองทำได้ดี และพัฒน...

เรื่องน่าสนใจ