วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565

ช่วงนี้มีอะไร

คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ยกระดับศักยภาพผู้สอน มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Active learning)

ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด 2019 ที่เข้ามามีบทบาทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการการศึกษาอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายๆ หน่วยงานเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการโดยกา...

สภาเกษตรกรแห่งชาติฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานร่วมกับ สศก.

นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวบรรยายพิเศษ “บันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับสำนักเศรษฐกิจการเกษตร” ด้วยระบบประช...

ร้านต้นไม้หมายเลข 4 ของ น้องปุ้ม

โลกที่น่ารักน่าอยู่ใบนี้ คือโลกของความคิดและความจริง เราต้องนำสมองมาคิดพร้อมหัวใจที่มั่นคงมาใช้ ชีวิตจึงจะก้าวเดินไปได้ชนิดไม่น่ากลัว ของขวัญที่โลกมอบ...

ฟาร์มเฮ้าส์ชวนแต่งคอสเพลย์ ช้อปมัน รับรางวัล ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 26

สายช้อป สายคอสเพลย์ ได้เฮ! “ฟาร์มเฮ้าส์” จัดหนักจัดใหญ่ ยกทัพสินค้ากว่า 100 ชนิด มาให้ช้อปในราคาพิเศษ ภายในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 26 พบกับ ซาโบเตน ทง...

ผังเมือง สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการ Thai VERDOC 2022

เมื่อวันที่ 15-30 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยสอนแ...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาปลาเชียงแผ่นอบกรอบ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ S...

ม.มหิดล ส่งเสริม “เกษตรไทยหัวใจอินทรีย์” ออกแบบใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบปลูกสม...

แม้จังหวัดกาญจนบุรี หรือ "เมืองกาญจน์" จะอยู่ในพื้นที่เขาหินปูน ที่ระบายน้ำได้ดี ไม่ท่วมขัง แต่อาจทำการเกษตรปลูกพืชไม่ได้ผลผลิตดีเท่าที่ควร หากขาดการอ...

“ฟาร์มเฮ้าส์” รั้งทำเนียบ บริษัทยั่งยืน ติดอันดับหุ้น ESG100 ติดต่อกันเป็นปีที่ 7

10 มิถุนายน 2565 - บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (PB) ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปัง และ เบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ ฟาร์มเฮ้าส์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1...

มทร.สุวรรณภูมิ ผลักดันและจัดทำหลักสูตร Premium Course

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการ “แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยา...

ปุ๋ยตรากระต่ายเปิดตัวปุ๋ยสูตรใหม่ 10-10-10 ทางเลือกใหม่เพื่อเกษตรกร เหมาะสำหรับข้าวและพืชไร่ทุกชนิด

กรุงเทพฯ 9 มิถุนายน 2565 - เพื่อตอกย้ำพันธกิจในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการยกระดับคุณภาพผลิตผล ปุ๋ยตรากระต่ายโดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุ...

เรื่องน่าสนใจ