ผลงานรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ “อุปกรณ์ทำความสะอาดรังนกนางแอ่น” ได้รับการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในงานวันนักประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวปิดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 และมอบรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ณ เวทีกลาง ในงานวันนักประดิษฐ์ hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร             เลขาธิการ วช. กล่าวว่า โครงการนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ เป็นโครงการที่ วช. จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ร่วมแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนำเสนอแนวคิดการประดิษฐ์ผลงาน มีเยาวชน นักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศนำผลงานเข้าประกวดแข่งขัน จำนวน 414 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทรางวัลเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทมัธยมศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา และประเภทอุดมศึกษา โดยผลงานเรื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาดรังนกนางแอ่นกินรังด้วยแรงสั่นจากคลื่นเสียงของลำโพง ของวิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านคุณภาพชีวิต ศิลปะและการออกแบบ ซึ่งมีอาจารย์ ปิยะพงศ์ ชัยยะวิริยะ และทีมที่ปรึกษาให้การสนับสนุน ผู้ประดิษฐ์ประกอบด้วยนายธีระวัฒน์ ทิพย์สมบัติ นางสาวมัลลิกา คงเพ็ชร นางสาววิสสุตา จันทร์ปล้อง นายปิติพงษ์ อริยพงษ์ และนายเสกสรร อังคศุภณิชย์ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสตูลได้ร่วมกันคิดและประดิษฐ์ผลงาน

ด้านอาจารย์ปิยะพงศ์ ชัยยะวิริยะ หนึ่งในทีมที่ปรึกษา เปิดเผยว่า อุปกรณ์ทำความสะอาดรังนกนางแอ่นกินรังด้วยแรงสั่นสะเทือนจากคลื่นเสียงของลำโพง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดรังนกนางแอ่นกินรัง โดยสามารถล้างตะกอนรังนกได้รวดเร็วขึ้น โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนเครื่องขยายเสียง ดอกลำโพง และถุงน้ำสำหรับใช้บรรจุรังนกขณะทำความสะอาดสามารถทำความสะอาดรังนกได้ครั้งละหลายรัง ช่วยทุ่นแรงและลดเวลาในการทำความสะอาดได้เร็วมาก

อาจารย์ปิยะพงศ์ฯ กล่าวต่อว่า เป็นข่าวดีมากที่ขณะนี้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจอุปกรณ์ดังกล่าว ทั้งผู้ประกอบการชาวไทย ซึ่งขายรังนกอยู่ย่านเยาวราช และชาวฮ่องกงที่มาดูงานในวันนักประดิษฐ์ โดยผู้ประกอบการชาวไทยได้ให้ทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จำนวน 100,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากที่สามารถทำความสะอาดรังนกได้ 4 รังต่อครั้งต่อชั่วโมง ให้สามารถเพิ่มได้เป็น 20 รังต่อครั้ง ซึ่งทางทีมผู้ประดิษฐ์คาดว่าจะสามารถพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1 เดือน โดยจะนำผลงานสิ่งประดิษฐ์สายอาชีวะศึกษานี้ไปจัดแสดงในงานสิ่งประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาที่ เดอะมอลล์บางกะปิในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วิทยาลัยเทคนิคสตูล หรือที่ อาจารย์ปิยะพงศ์ ชัยยะวิริยะ โทรศัพท์ 081 -9699399