สมาคมนักข่าวฯ เยี่ยมชมกิจการและโครงการ CSR ของ ซี.พี.เมียนมา

hdrpl

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (ที่ 4 จากซ้าย) ที่ปรึกษา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ นางสาวกรชนก รักษาเสรี (กลาง) อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคม พร้อมคณะสื่อมวลชนในโครงการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือน (TJA-MJA exchange programme) จากคำเชิญของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศเมียนมา เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท เมียนมาร์ ซี.พี. ไลฟ์สต็อก จำกัด (ซี.พี.เมียนมา) โดยมี นายอุทัย ตันติพิมลพันธ์ (ที่ 3 จากขวา) รองประธานกรรมการเขตประเทศพม่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ นายวิรัต วงศ์พรภักดี (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ซี.พี.เมียนมา พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับพร้อมแนะนำบริษัท ตลอดจนโครงการ CSR ของ ซี.พี.เมียนมา อาทิ โครงการ 4 ประสาน – กองทุนหมู่บ้าน ที่ช่วยให้ชาวเมียนมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการผลิตนมสดพาสเจอไรซ์และโครงการ Milk for Kids ที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพแก่เยาวชนต่อเนื่องปีที่ 3 ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์เมืองย่างกุ้ง