เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรปางม่วง จำกัด จังหวัดลำปาง

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรปางม่วง จำกัด จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการแปรรูปกาแฟของชาวบ้านปางม่วง ซึ่งสหกรณ์ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกกาแฟและรวบรวมเพื่อนำมาแปรรูปจำหน่ายภายใต้ชื่อ ปางม่วงโคออฟคอฟฟี่ ป็นกาแฟพันธุ์อาราบิก้า ที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ คอยให้ร่มเงากับต้นกาแฟ ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี รสชาติเข้มข้น กลมกล่อม ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการของสหกรณ์ พัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟ พร้อมทั้งเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชนโดยใช้วิถีชุมชนคนอยู่กับป่า เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนต่อไป