สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ดูงานมิติใหม่การค้า การลงทุน และการบริการ รับ New Normal

คุณถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นำคณะสื่อมวลชนที่ร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “มิติใหม่การค้า การลงทุน และการบริการ รับ New Normal” ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพ จ.ปทุมธานี และ “วาสนาฟาร์มเมล่อน” อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยมี คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายจาก คุณอาทิตย์ จันทร์นนทชัย เจ้าของแพลตฟอร์มเครือข่ายเกษตรกร Application “FARM•TO” (ฟาร์มโตะ) เจ้าของ “รางวัลเกษตรก้าวหน้าปี 2562” จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ คุณวาสนา สุขพิงค์ เจ้าของฟาร์มฯ “วาสนาฟาร์มเมล่อน”