“กลุ่มบ้านปู” ผนึกเครือข่าย “Food For Fighters” สานต่อภารกิจ “กองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ” นำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า “มูฟมี” ขนส่งอาหารและสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  ได้สนับสนุนบริษัทลูก ‘บ้านปู เน็กซ์’ สานต่อภารกิจที่ 2 ในโครงการ ‘มูฟมี อาสาขนส่ง’ ภายใต้ ‘กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19’ โดยร่วมมือกับ ‘MuvMi’ และ ‘เครือข่าย Food For Fighters’ นำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ‘มูฟมี’ (MuvMi) ขนส่งอาหาร และถุงยังชีพไปแจกจ่ายยังชุมชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมนำชุดยาและอุปกรณ์จำเป็น (Home Isolation Kits) มอบให้ผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน ซึ่งอาศัยอยู่ตามชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

นางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม ผู้อำนวยการอาวุโส-กลุ่มธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า “เราได้รับงบประมาณจาก ‘กองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ’ จำนวน 12 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ ‘มูฟมี อาสาขนส่ง’ หลังจากนำร่องให้บริการรับผู้ที่หายป่วยจากโรงพยาบาลพาส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว

ภารกิจต่อไปของโครงการ คือ มุ่งเน้นการกระจายความช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีชุมชนแออัดอยู่มากกว่า 5,000 ชุมชน ซึ่งอาจจะยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

ทางบริษัทฯ พร้อมนำบริการ Ride Sharing รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ‘มูฟมี’ (MuvMi) หนึ่งในโซลูชันฉลาดใช้ของบ้านปู เน็กซ์ เข้าไปสนับสนุนทีมอาสาของเครือข่าย Food For Fighters ขนส่งอาหารจำนวน 60,000 กล่อง ถุงยังชีพจำนวน 4,000 ชุด ชุดยาและอุปกรณ์จำเป็น 5,000 กล่อง นำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทางเครือข่าย Food For Fighters ในฐานะผู้มีประสบการณ์มาช่วยดูแล รวมทั้งยังมีภาคีเครือข่าย ทั้งมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็น มูลนิธิดวงประทีป กลุ่มอาสาส่ง เพจช่วยด้วย (Doctor A-Z) เพจคนใจหมอ และพันธมิตรที่เป็นแนวร่วมในการดำเนินงานที่มีศักยภาพ เราจึงมั่นใจว่าอาหารและสิ่งของจำเป็นเหล่านี้ จะส่งถึงมือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดมากที่สุด

ดร.กฤษดา กฤตยากีรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด ผู้ดูแลระบบการให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมี กล่าวว่า “การดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย Food For Fighters ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ ‘มูฟมี อาสาขนส่ง’ ซึ่งเราได้จัดเตรียมรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมี ให้บริการรับอาหารจากร้านอาหารเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ นำไปแจกจ่ายยังชุมชนที่เดือดร้อน

โดยเครือข่าย Food For Fighters เป็นผู้บริหารจัดการและประสานงานกับชุมชน เราได้ออกแบบสภาพโดยรอบของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมี ให้ตอบโจทย์การใช้งาน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเคลื่อนย้าย มีฉากกั้นด้านข้างป้องกันการตกหล่น และการกระแทก ทำให้การขนส่งเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งยังคงเน้นย้ำมาตรการรักษาความสะอาด โดยจะมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังจากส่งของเสร็จสิ้น ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกฝ่ายในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความสุขเล็ก ๆ ในยามวิกฤติให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบบ้างไม่มากก็น้อย

นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร ผู้ก่อตั้งโครงการ Food For Fighters กล่าวว่า “เครือข่าย Food For Fighters เริ่มต้นจากการระดมทุนสั่งอาหารกล่องจากเครือข่ายร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จากนั้นก็ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง มีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและองค์กรพันธมิตรจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ

โดยโครงการ ‘มูฟมี อาสาขนส่ง’ เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่เครือข่าย Food For Fighters ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ก่อนหน้านี้ บ้านปูได้ส่งรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมี มาช่วยจัดส่งอาหารให้กับชุมชนโดยรอบสามย่าน-จุฬาฯ ทุกวัน รวมถึงการขนส่งถุงยังชีพ การรับผัก ผลไม้จากตลาด เพื่อจัดส่งให้กับร้านอาหาร โรงพยาบาล ศูนย์พักคอย

และโครงการ Support Farmers Support Fighters ทำครัวกลางที่ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ จนกระทั่งได้หารือขยายแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่มีจำนวนมาก และเผชิญความเดือดร้อนที่หนักขึ้นจากการแพร่ระบาดในระลอกที่ผ่านมา ซึ่งทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่าการจัดส่งอาหารทุกวัน รวมถึงการส่งสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ยิ่งช่วงที่เกิดการล็อกดาวน์ หลายกิจการหลายภาคส่วนเกิดการหยุดชะงัก ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย รวมถึงผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ทำให้ผู้ป่วยสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองและสีแดงในที่สุด สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัญหาที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

“ทางเครือข่าย Food For Fighters ต้องขอบคุณทีมผู้บริหารและทีมงานของกลุ่มบ้านปู รวมถึงมูฟมี ที่มองเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้คนในสังคม และตั้งมั่นที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปได้ การสนับสนุนในโครงการนี้ ย่อมทำให้คนทำงานแนวหน้าตัวเล็ก ๆ มีกำลังใจที่จะทำงานจิตอาสาต่อไป เพราะเราต่างเชื่อใน ‘พลังของคนตัวเล็ก’ ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนสังคม ให้ค่อย ๆ ฟื้นขึ้นมาได้อย่างปกติสุขดังเดิม”

#บ้านปู #กองทุนมิตรผลบ้านปูฯ #บ้านปูเน็กซ์ #มูฟมีอาสาขนส่ง #โซลูชันพลังงานฉลาด