เชียงม่วน เปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ สนามโรงเรียนไชยสถาน หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในส่วนสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นำเชื้อไตรโคเดอร์มาและบิวเวอเรีย แจกจ่ายให้เกษตรกรที่มาใช้บริการ เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ซึ่งเป็นอันตรายกับผู้ใช้และผู้บริโภค เมื่อเร็วๆ นี้