เยอรมนีส่งมอบตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

ในนามสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ส่งมอบตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำเพื่อจัดเก็บวัคซีนโควิด-19 พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการแก่กระทรวงสาธารณสุข โดยอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งประกอบไปด้วยตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ 4 ตู้ รวมถึงเข็มและกระบอกฉีดยาชนิด Low Dead Space จำนวน 51,000 ชุด ได้ถูกส่งมอบให้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ระหว่างงานพิธีส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับการตอบโต้ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน”

การส่งมอบตู้แช่แข็งฯ ดังกล่าวจะช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถจัดเก็บวัคซีนชนิดสารพันธุกรรมหรือวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวัคซีนชนิดดังกล่าวต้องจัดเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำมากเป็นพิเศษถึง -70 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ซึ่งได้แก่ เข็มและกระบอกฉีดยาชนิด Low Dead Space จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขสามารถเร่งการฉีดวัคซีนเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายฮานส์ อูลริช ซูดเบค อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย กล่าวว่า เราเชื่อว่าการเข้าถึงวัคซีน ยา และการตรวจหาเชื้ออย่างเท่าเทียม ยุติธรรม และอยู่ในราคาที่จับต้องได้ รวมถึงให้การป้องกันกับผู้มีความเสี่ยงสูงเป็นการช่วยชีวิตวิธีหนึ่งที่สำคัญ ดังนั้น เรามุ่งเน้นที่จะรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ซึ่งมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนนับล้าน ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศและแบบพหุภาคี เช่น โครงการ COVAX โดยการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในฐานะเป็นประธานของ G7

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้รับอุปกรณ์สนับสนุนจากโครงการ ซึ่งได้แก่ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำรวมถึงเข็มและกระบอกฉีดยาชนิด Low Dead Space เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีส่วนช่วยส่งเสริมความพยายามในการดำเนินงานกระจายวัคซีนภายในประเทศ” ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนที่จะซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 120 ล้านโดส เพื่อใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นและจัดการกับเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ในปี พ.ศ. 2565 นี้

งานพิธีส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์อยู่ภายใต้การดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับการตอบโต้ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งให้ความสำคัญในการช่วยเหลือแก่กลุ่มที่มีความเปราะบางในพื้นที่มีความเสี่ยงสูง โดยการสนับสนุนครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขในภูมิภาค ระหว่างอาเซียน-เยอรมัน และประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน