มทร.สุวรรณภูมิ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิก จัดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวในการซื้อสินค้ากลับไปเป็นของฝาก โดยมี อาจารย์นพปฎล ขิงทอง อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คุณพุฒิฏ์พงศ์ พุ่มประทุม พัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลอรัญญิก เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา