ซินโครตรอนเยือนจันทบุรี หารือความร่วมมือวิจัย “กองโบราณคดีใต้น้ำ”

นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เยือนจังหวัดจันทบุรี ร่วมหารือ “กองโบราณคดีใต้น้ำ” สู่ความร่วมมืองานวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงโบราณคดี พร้อมแลกเปลี่ยนการทำงานและองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน

จันทบุรี – ผศ.ดร.ศุภกร รักใหม่ หัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำทีมนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง เข้าเยี่ยมชมและหารือแนวทางการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงโบราณคดี ณ กองโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยมี นายวสันต์  เทพสุริยานนท์ ผู้อำนวยการกองโบราณคดี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองโบราณคดีใต้น้ำ ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ทั้ง 2 หน่วยงานได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่การทำ โดยเจ้าหน้าที่กองโบราณคดีใต้น้ำได้บรรยายถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง การดูแลรักษา ส่วนนักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้บรรยายถึงคุณสมบัติของแสงซินโครตรอน การนำแสงซิน  โครตรอนไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโบราณคดี เพื่อเป็นแนวทางการทำงานวิจัย สู่การไขเรื่องราวในอดีตของดินแดนสุวรรณภูมิผ่านหลักฐานทางโบราณคดีที่จมอยู่ใต้น้ำ

จากนั้น ผศ.ดร.ศุภกร รักใหม่ และคณะนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง ได้เข้าชมอาคารสำนักงาน ส่วนการอนุรักษ์โบราณวัตถุที่ได้จากแหล่งโบราณคดีใต้น้ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี และแหล่งเรือจมเสม็ดงาม หรืออู่ต่อเรือพระเจ้าตากสินฯ


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354