กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนแปลงใหญ่ศรีสะเกษขายพริกให้ Makro

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือห้าง Makro ศรีสะเกษ รับซื้อพริกจากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ คาดหลังสงกรานต์เริ่มต้นซื้อขายได้ ด้านเกษตรกรผู้ปลูกพริกคาดได้กำไรเพิ่ม หลังห้างฯ เปิดโอกาสให้กำหนดราคาขายได้เอง มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังนำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรอำเภอ และบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) หรือ Makro ลงพื้นที่เกษตรกรแปลงใหญ่พริกบ้านบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล และเกษตรกรแปลงใหญ่พริกบ้านเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ เพื่อพูดคุยและทำความเข้าใจกับเกษตรกรเกี่ยวกับขั้นตอนการซื้อขายพริกและผลผลิตทางการเกษตรกับ Makro ว่า การทำการค้ากับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ Modern Trade อย่าง Makro นั้นต้องมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ดังนั้นจึงต้องพูดคุยทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ปลูกพริกโดยตรง เพื่อให้เข้าใจกระบวนการรับซื้อ และวางแผนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้รับซื้อ

ในเบื้องต้นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก มีความสนใจที่จะซื้อขายกับ Makro โดยจะเริ่มจากการขายผลผลิตผ่าน Makro สาขาศรีสะเกษ เพื่อเป็นการเรียนรู้ทำความเข้าใจระบบการซื้อขายกับตลาดโมเดิร์นเทรดก่อน เนื่องจากเป็นรูปแบบการซื้อขายแบบใหม่สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกพริก และในอนาคตหากเกษตรกรมีความพร้อม และสามารถวางแผนในการบริหารจัดการได้ จะมีการนำผลผลิตเข้าสู่ส่วนกลาง เพื่อกระจายผลผลิตไปยัง Makro สาขาต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป

นางพิมพ์ศา บุญอเนก ประธานแปลงใหญ่พริกบ้านเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า มีเกษตรกรสมาชิกหลายคนสนใจที่จะขายพริกให้กับ Makro เนื่องจาก เกษตรกรสามารถเสนอราคาที่คิดจากต้นทุนการผลิต และค่าการบริหารจัดการที่เกิดขึ้น รวมถึงกำไรที่เกษตรกรพอใจ ให้ Makro เพื่อตกลงราคาร่วมกัน ซึ่งเป็นโอกาสดีที่เกษตรกรจะได้เรียนรู้เรื่องการซื้อขายกับ Modern Trade อย่าง Makro โดยระยะแรกอาจจะมีการซื้อขายกันจำนวนไม่มากนัก เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ และปรับตัว จากนั้นเมื่อเกษตรกรเข้าใจขั้นตอนต่างๆ จะมีการรับซื้อเพิ่มขึ้น และจะรับซื้อสินค้าเกษตรประเภทอื่นๆ ด้วย

สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งปลูกพริกที่สำคัญของไทย มีเกษตรกรผู้ปลูกพริก จำนวน 2,527 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกประมาณ 8,850 ไร่ มีการรวมกลุ่มเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่พริกจำนวน 19 แปลง มีเกษตรกรเข้าร่วม 959 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 2,146 ไร่ โดยเกษตรกรแปลงใหญ่พริกบ้านบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล และเกษตรกรแปลงใหญ่พริกบ้านเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ นิยมปลูกพริกพันธุ์จินดา ซุปเปอร์ฮอท ซีซั่นฮอท และเจ้าสัว ฤดูเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคม ผลผลิตเฉลี่ย 3,800-4,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เก็บเกี่ยวผลผลิตทุกๆ 15 วัน ได้ผลผลิตครั้งละ 300-400 กิโลกรัมต่อไร่