มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รวมพลังทำความดีส่งท้ายปี บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รวมพลังทำความดีส่งท้ายปีเก่า 2566 ต้อนรับปีใหม่ 2567 ด้วยการร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย จัดตั้งศูนย์รับบริจาคโลหิต ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

การบริจาคโลหิตเป็นเรื่องที่ดี เพราะเลือดที่นำไปบริจาคสามารถช่วยคนป่วยที่ต้องการเลือดได้ โดยการบริจาคโลหิตไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาค เนื่องจากร่างกายของแต่ละคนมีปริมาณเลือดประมาณ 17-18 แก้วน้ำ แต่ร่างกายใช้เพียง 15-16 แก้วน้ำเท่านั้น ส่วนที่เหลือจึงสามารถบริจาคให้ผู้อื่นได้ ประกอบกับความต้องการใช้โลหิตเพื่อรักษาผู้ป่วยของประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสาขาบริการโลหิตแห่งชาติต้องจัดหาโลหิตเพิ่มขึ้น มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จึงได้มีการจัดกิจกรรมรวมพลังทำความดี บริจาคโลหิตในครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้สร้างความรู้ ความเข้าใจและร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำใช้ในการรักษาพยาบาลในประเทศไทย และเป็นการส่งท้ายปีด้วยการทำความดีเพื่อสังคมได้อีกด้วย