เปิดอย่างยิ่งใหญ่!! งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 9 “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์” เร่งไทยช่วยหยุดโลกเดือด ชวนช้อปสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรทั่วประเทศ

“งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 9” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26-28 มกราคม 2567 งานเดียวเที่ยวได้ทั้งครอบครัว ช้อปได้ครบครัน ทั้งความรู้ เครือข่าย สินค้าเกษตรอินทรีย์ ข้าว ผัก ผลไม้ สดใหม่ ส่งตรงจากสวน อาหารทะเล เนื้อสัตว์ สินค้าแปรรูป งาน Art & Craft ต่างๆ จากเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศ ขนมาให้ ช้อปจุใจ กว่า 200 บูธ นับ 1,000 รายการ อีกทั้งกิจกรรมเวิร์กช็อปน่าสนใจหมุนเวียนมาให้สนุกกันทุกวัน รวมถึงความรู้ดีๆ อีกมากมาย ที่คนอินทรีย์ขนมาแบ่งปัน ผ่านเวทีเสวนา และกิจกรรมต่างๆ ภายงาน 26-28 มกราคม 2567 ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม เข้าฟรี!!

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานพิธีเปิดงาน กล่าวว่า จากที่ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ “Carbon Neutrality” ภายในปี 2050 และบรรลุเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ “Net Zero Emissions” ภายในปี 2065 ภาคการเกษตรในภาพรวมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ก่อให้เกิดปัญหามากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หากแต่การทำเกษตรอย่างเข้าใจด้วยระบบอินทรีย์จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ ทั้งยังมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายสำคัญดังกล่าว

“ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมได้มาในงานนี้ ได้เห็นการรวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะคนไทยจะได้มีอาหารที่ปลอดภัย ทั้งยังช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น งานวันนี้จึงเป็นการยืนยันถึงโอกาสและอนาคตของคนไทยและประเทศไทยที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการดูแลโลกของเรา”

ด้าน นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่เกษตรกรรมถึงกว่า 6.5 แสนไร่ หรือคิดเป็นประมาณ 50% ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของจังหวัดนครปฐมที่มีการนำมาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด โดยตั้งเป้าหมายให้จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัย หรือ Food Safety Hub ด้วยการเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรและอาหารปลอดภัยที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย และงานสังคมสุขใจ ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 9 ในปีนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม เพราะนอกจากจะสร้างการตื่นตัวให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครปฐม ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง และเพิ่มโอกาสการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ในอนาคต

ส่วน นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ในฐานะประธานจัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 9 กล่าวว่า วิกฤตโลกร้อนรุนแรงขึ้นจนกลายเป็น “โลกเดือด” แล้วในวันนี้ UN เตือนให้มนุษยชาติเร่งลงมือร่วมกันแก้ปัญหา ขณะที่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอันดับที่ 13 ของโลก คนไทยจึงต้องช่วยกันลงมืออย่างเร่งด่วน “งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 9” นี้ นอกจากจะเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ในเครือข่ายสามพรานโมเดลและเครือข่ายอื่นๆ ทั่วประเทศกว่า 200 ราย ซึ่งเป็นการรวมพลังคนในห่วงโซ่สังคมอินทรีย์ครั้งสำคัญ มาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ เช่น เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ การแปรรูป การลดต้นทุน การจัดการขยะอาหาร การลดคาร์บอนฟุตพรินต์ และการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ซึ่งช่วยลดการเพิ่มอุณหภูมิของโลกได้ โดยทุกคนมีส่วนร่วมลงมือทำ

สำหรับกิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น 4 โชน ได้แก่ โซน A ประกอบด้วย เวทีจับคู่ธุรกิจ Business Matching และศึกษาการจัดการขยะอาหาร เวทีกิจกรรมเสวนา พูดคุยงานวิชาการ กิจกรรม Workshop และแนะนำโซลูชั่นช่วยการทำเกษตรด้วยเครื่องจักรต่างๆ โดยคูโบต้า และโซนนี้เป็นพื้นที่ตลาดสุขใจ มีสินค้าหลากหลายให้ช้อป เช่น อาหารปรุงสดพร้อมทาน อาหารแปรรูป อาทิ ข้าวจี่ ข้าวปุ๊ก อาหารทะเล สังขยาฟักทอง โกโก้ ขนมกุยฉ่ายยอดแหลม สเต๊ก ส้มตำ น้ำอ้อย น้ำเลม่อน เป็นต้น

โซน B ประกอบด้วย เวทีกลาง นำเสนอกิจกรรมชวนคุย เช่น โครงการร้านปันกัน กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมกับชุมชน กิจกรรม Workshop ทำดอกไม้ โคมไฟ จากพลาสติก มีการจำหน่ายงาน Art & Craft และกิจกรรมเรียนรู้การจัดการขยะอาหาร ขยะพลาสติก จากโครงการ “วน” เปิดจุดรับถุงและฟิล์มพลาสติกยืด บูธ SCGP ให้ความรู้ถังหมักคู่ดิน และ SMS นำเสนอเครื่องย่อยเศษอาหารขั้นต้น รวมถึงสนุกกับกิจกรรมรักษ์โลก ที่บูธ TOCA สะสมคะแนน Earth Points แลกรับของรางวัลมากมาย พร้อมทั้งแนะนำแพลตฟอร์มส่งเสริมการท่องเที่ยว และบริการคาร์บอนต่ำ ตามหลักเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) อย่างมีส่วนร่วม

โซน C ประกอบด้วย บูธ ททท. นำเสนอ การท่องเที่ยว Amazing Organic เที่ยวตามข้าว เที่ยวชุมชนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านบางโรง จังหวัดภูเก็ต เครือข่าย Central Tham ขนทัพชุมชนนำสินค้าเด่นมาจำหน่าย รวมถึงบูธ GC นำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน LUFFALA และเกษตรอินทรีย์กลุ่มหอมมะหาด และ RXV Wellness Village นำเสนอการบริการด้านสุขภาพ อีกทั้งบูธจำหน่ายสินค้าและนิทรรศการจากเครือข่าย ส.ป.ก. และพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

โซน D ประกอบด้วย กิจกรรมเด็ก KID zone สนุกกับกิจกรรม ย้อมผ้าจากเปลือกไม้ ทำยาดมสมุนไพร ทำน้ำมันอโรม่า เรียนรู้วิถีชาวนาไทย โซนนี้ยังมีกิจกรรมจากเครือข่าย ส.ป.ก. เช่น สาธิตการทำน้ำยาบ้วนปากสมุนไพร การทำเส้นบุก และพิเศษกับกิจกรรม “อังเคิลรีย์แก๊ง” อร่อยกับสำรับ “โอมากาเห็ด x สังคมสุขใจ” การเลี้ยงไส้เดือนและหนอนทหารดำ และ Workshop Rethink & Upcycling พลาสติกแปลงเป็นของใช้ในบ้าน (เฉพาะวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เท่านั้น) และผ่อนคลายกับบริการด้านสุขภาพกับ ลีลาเวชตอกเส้น และสมุนไพรแช่เท้าบางกะเจ้า

งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 9 งานประจำปีของคนรักสุขภาพ จัดขึ้นโดย มูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กลุ่มเซ็นทรัล Rxv Wellness Village PTTGC SCGP สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ

 ดูรายละเอียดได้ที่ Facebook : งานสังคมสุขใจสวนสามพราน