วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563

จอดป้ายเทคโน

แชมป์สะพานเหล็กฯ

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งข...

มทร.ศรีวิชัย สืบสานประเพณีการกวนข้าวมธุปายาสยาคูและกวนข้าวอาซูรอ

แผนกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จ...

ผู้บริหารซีพีเอฟ เยี่ยมชมกิจการในสหรัฐอเมริกา

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ (ที่ 6 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร และ นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่...

ผลงานยอดเยี่ยม มทร.ศรีวิชัย

นักศึกษาพร้อมคณาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับ...

สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาที่พิจิตร

นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการ...

นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนใหม่

นายสุรชัย สุทธิธรรม (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ (กลาง) โอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายกสม...

พัฒนาเกาะยาวสู่เมืองเกษตรอินทรีย์

อำเภอเกาะยาว มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 41,916 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 2,853 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ยางพารา ข้าวนาปี ไม้ผล และพืชผัก โดยเฉ...

ตรวจเยี่ยมแปลงข้าวโพดสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในพื้...

สามพรานโมเดล อะคาเดมี่ เปิด 2 สุดยอดหลักสูตรปั้นผู้นำยั่งยืน

สามพรานโมเดล อะคาเดมี่ เปิด 2 สุดยอดหลักสูตรปั้นผู้นำยั่งยืน ชี้หมดยุคฮีโร่ ถึงเวลาสร้างผู้นำเชิงระบบ ผู้นำร่วม และผู้นำเชิงบวก สามพรานโมเดล อะคาเด...

สยามคูโบต้า จับมือ เนคเทค-สวทช.พัฒนาแอปพลิเคชั่น ปฏิทินเพาะปลูกข้าวรายแรกของไทย ชื่อ “KAS Crop Calen...

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตอกย้ำการเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช....

เรื่องน่าสนใจ