วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก จอดป้ายเทคโน

จอดป้ายเทคโน

มทร.สุวรรณภูมิ คว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดทีมภาคกลาง U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เปิดผยว่า โครงการ U2T เป็นโครงการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกร...

อว. หนุน ฉีดวัคซีน AstraZeneca ให้แก่บุคลากร มทร.ศรีวิชัย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ อว. มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนย์ฉี...

ม.แม่โจ้ มอบผลิตภัณฑ์กระชายขาว ให้โรงพยาบาลนครพิงค์ ช่วยเสริมสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิ...

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เรืองชัย วัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และ ดร.วาริน สุทนต์ หัวหน้าศ...

นักศึกษาวิศวะฯ แม่โจ้ คว้า 2 รางวัล งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประเทศอินโดนีเซีย

นักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้า 2 รางวัล “Best Project Awards” และ “Top Project Awards” จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ...

ซีพีเอฟ ดูแลผู้ประกอบการร้านอาหาร ใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิตอลเพิ่มยอดขาย ช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด-19

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผนึกกำลังจัดโครงการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการร้านอาหารบรรเทาผลกระทบจากมาตรการป้องกันโควิด-19 ผุด...

อสป.ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง ผู้อำนวยการ องค์การสะพานปลาคนใหม่

ดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง นายปรีดา ยังสุขสถาพร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา(อสป.) พร้อมร่วมแสด...

วศ. พัฒนาเครื่องมือทดสอบชุด PAPR เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์สู้วิกฤตโควิด-19

วศ. พัฒนาเครื่องมือทดสอบชุด PAPR พร้อมให้บริการทดสอบประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตไทยพัฒนาชุด PAPR คุณภาพสูง เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพท...

วช. หนุน นักวิจัย สจล. ศึกษาสูตรอาหารทางสายยาง ชนิดผง หวังช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

นักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนาสูตรอาหารทางสายยางให้ออกมาในรูปแบบชนิดผง เพื่อลดระยะการเตรียมอาหาร ลดโอกาสปนเปื้อนของเชื้อ...

ฤกษ์ดี นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการ อ.ส.ป.คนใหม่ ตบเท้าเข้าองค์การสะพานปลา

นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ตบเท้าเข้าองค์การสะพานปลา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อม...

วศ.เสริมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า

กรมวิทยศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (ชน.สผ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดำเนินกิจกร...

เรื่องน่าสนใจ