วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
หน้าแรก จอดป้ายเทคโน

จอดป้ายเทคโน

สหกรณ์ออมทรัพย์กองทุนสงเคราะห์สวนยางฯ 41 ปี

นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายพิษณุ หริกจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรั...

ซินโครตรอน เปิดบ้าน รับมัธยม ร.ร.จิตรลดา ร่วมค่าย ลำแสงซินโครตรอน…แสงแห่งอนาคต ครั้งที่ 3

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “ค่ายลำแสงซินโครตรอน...แสงแห่งอนาคต” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันที...

กิจกรรมค่าย คนรักษ์เล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการค่าย Marine Science Camp ครั้งที่ 2 “ตอน คนรักษ์เล” โดยมีกิจกรรมฐานพิชิตขยะชายหาดราชมงคล ความหลากหลายของร...

แชมป์สะพานเหล็กฯ

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งข...

มทร.ศรีวิชัย สืบสานประเพณีการกวนข้าวมธุปายาสยาคูและกวนข้าวอาซูรอ

แผนกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จ...

ผู้บริหารซีพีเอฟ เยี่ยมชมกิจการในสหรัฐอเมริกา

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ (ที่ 6 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร และ นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่...

ผลงานยอดเยี่ยม มทร.ศรีวิชัย

นักศึกษาพร้อมคณาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับ...

สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาที่พิจิตร

นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการ...

นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนใหม่

นายสุรชัย สุทธิธรรม (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ (กลาง) โอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายกสม...

พัฒนาเกาะยาวสู่เมืองเกษตรอินทรีย์

อำเภอเกาะยาว มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 41,916 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 2,853 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ยางพารา ข้าวนาปี ไม้ผล และพืชผัก โดยเฉ...


เรื่องน่าสนใจ