วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564

จอดป้ายเทคโน

ภูเก็ต ระยอง ตรัง พร้อมเดินหน้าจัดการปัญหาขยะพลาสติกในทะเล

กรุงเทพฯ / 31 มีนาคม 2564 - กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับโครงการส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจ...

มทร.สุวรรณภูมิ นำนักศึกษาออกหน่วยบริการตรวจรักษาสุขภาพสุนัขและแมว แก่ชุมชน

น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง พร้อมด้วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภ...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งเสริมการแปรรูปข้าวปลอดภัย เป็นผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร

ทีมอาจารย์นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแปรรูป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีบนฐานศักยภาพทรัพยากรชุมชน และภูมิปัญญ...

สศก. จับมือภาคี สวก. และ ม.หอการค้าไทย เดินหน้าจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษของประเทศ ชู กลยุทธ์ 9...

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษ (Sp...

“ซิลเวอร์ นาโน” นวัตกรรมงานวิจัยคนไทย พัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพสู้วิกฤตโควิด -19

“บีเอ็นเอ็น อินโนเวชั่น” นำ “ซิลเวอร์ นาโน” นวัตกรรมชิ้นโบว์แดงของนักวิจัยไทย มาเป็นหัวหอกขายตรง ดูแลสุขภาพคนไทย หวังดึงเศรษฐกิจปากท้องคนไทยปรับดีขึ้น...

วศ.จัดสัมมนาหัวข้อ “มองทิศทางวิสาหกิจไทยใน 10ปี” เดินหน้าผลสัมฤทธิ์ของรัฐ และประโยชน์ของประชาชน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสัมมนาหัวข้อ “มองทิศทางวิสาหกิจไทยใน 10ปี”...

กอ.รมน. ผนึก วช. สร้างตำบลต้นแบบ 15 จังหวัด ผ่านปราชญ์เพื่อความมั่นคง-เครือข่ายภาคประชาชนด้วยงานวิจั...

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเดิน...

ซินโครตรอน-กรมศิลปากร ร่วมมืออนุรักษ์ศิลปวัตถุและโบราณวัตถุด้วยแสงซินโครตรอน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จับมือ กรมศิลปากร ใช้แสงซินโครตรอนและการวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปวัตถุและโบราณวัตถุ ชี้จุดเด่น...

อว. ดันเศรษฐกิจฐานรากภาคเหนือตอนบน หวังเพิ่มมูลค่าหัตถกรรมชุมชน ในยุค New Normal

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนการอบรมโครงการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนในภาค...

วศ.อว. ถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป” ณ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกองเทคโนโลยีชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงป...

เรื่องน่าสนใจ