วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563

จอดป้ายเทคโน

ซีอีโอ เจียไต๋ รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร ม. เกษตร ตอกย้ำว...

กรุงเทพฯ 14 ตุลาคม 2563 – นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมการเกษตรของไทย เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑ...

6องค์กรภาคี! ยืนหยัดใช้แนวพระราชดำริสู้ภัยโควิด

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ภาคีพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมช...

วว. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจำปี 2563”

นางสาวสิริรัตน์ ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร...

ธ.ก.ส. ร่วม สนค. หนุนใช้งานบล็อกเชนตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานระบบตรว...

ห่างกันไม่ห่างไกล…ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจแพทย์-พยาบาลชายแดน จังหวัดตาก

สถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดหนักในโลกเมื่อช่วงต้นปี ส่งผลกระทบกับหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก ไม่เว้นกระทั่งประเทศไทย ที่พบผู้ติดเชื้อรายวัน ทุกคนพร้อมใจให้ค...

วว.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเลขาธิการ มกอช. รับตำแหน่งใหม่

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.พัช...

วว. รับรางวัลชมเชย “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563” ประเภทรัฐวิสาหกิจ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบรางวัลชมเชย “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563” ประเภทรัฐวิสาหกิจ ให้แก่ ดร.ชุติมา เอี่ย...

ยันม่าร์ส่งมอบเครื่องปลูกอ้อยแบบลึกในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปลูกอ้อยและเพิ่มผลผลิตต่อไร่อย่างยั่...

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย ส่งมอบเครื่องปลูกอ้อยแบบลึก ให้กับบริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด และบริษัท น...

สภาเกษตรกรบุรีรัมย์ ชี้ช่องทางผู้ผลิตเข้าสู่ตลาดออนไลน์

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้คำปรึกษากลุ่มเกษตรกร และให้การสนับสนุนสินค้าเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปว่านหางจระเ...

เอสซีจี คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563” มุ่งส่งเสริมและสร้างสังคมแห่งการเคารพ...

เอสซีจี โดย นายเฑวิณฑร์ สมงาม (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น” (Human Rights A...

เรื่องน่าสนใจ