วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2563

จอดป้ายเทคโน

“สบขุ่นโมเดล”จากโมเดลสู่ความสำเร็จ

นับตั้งแต่ช่วงปลายปีจนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี พื้นที่ภาคเหนือของประเทศ มักจะเผชิญปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างหนัก ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลให้ค่าฝุ่นล...

Work from Home ต้านโควิด อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี ความรับผิดชอบ และการมีวินัย

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ เพื่อคนทุกคน ในขณะที่ธุรกิจจะต้องปรับโมเดลเพื่อการอยู่รอด ท่ามกลางดิสรัปชั่นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โมเดล Wor...

DITP จัดงานเสวนา “ยกระดับโลจิสติกส์ไทยด้วยรางวัล ELMA”

นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน “ยกระดับโลจิสติกส์ไทยด้วยรางวัล ELMA” งานเสวนาให้ค...

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จุดเริ่มลดปัญหา “ทุพโภชนาการ” เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

จากปัญหา “ทุพโภชนาการ” ของเด็กและเยาวชนที่เกิดในครอบครัวที่ไม่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อความต้องการ ขาดแคลนสารอาหารที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยท...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้ความรู้การป้องกัน ไวรัส Covid-19 แก่ชุมชน

อาจารย์กาญจนา พิศาภาค หัวหน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สุนทรา เฟื่องฟุ้ง อาจารย์กัญญา กอแก้ว และ นายสุรัช ประหยัด อาจารย์...

กศน. ปัตตานี มอบ หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 แก่ ผวจ.ปัตตานี

กศน.ปัตตานี มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 นา...

ธ.ก.ส. ทำประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 แบบกลุ่มให้กับพนักงาน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส. และสมาคมสโมส...

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุ...

เอสซีจี โดย นายไพศาล เล็กสกุลไชย (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ และ นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ (ที...

ซีพีเอฟ ส่งมอบอาหารปลอดภัย เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาดกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อ...

อว. พร้อมรับมือสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มีคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านแ...

เรื่องน่าสนใจ