เทคนิคปลูกลำไยนอกฤดูให้ได้ผลผลิตดี ต้นไม่โทรม

ทุกปีเกษตรกรผู้ผลิตลำไยมีความเสี่ยงกับปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยเฉพาะลำไยในฤดู ที่มักมีปัญหาผลผลิตเข้าสู่ตลาดแบบกระจุกตัวในปริมาณมาก ทำให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเร่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพให้กับชาวสวนลำไย ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว การกระตุ้นการออกดอกในระยะที่เหมาะสม การจัดการคุณภาพเน้นไว้ผลไม่เกิน 50 ผล/ช่อ และแนะนำให้จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อลดปัญหาสารเคมีตกค้างปนเปื้อน

ขั้นตอนการปฏิบัติในสวนลำไยนอกฤดู  โดย ราดสารคลอเรต ช่วงเดือนมิถุนายนนั้น จะเริ่มจากคัดเลือก ต้นที่สมบูรณ์ และใบเต็มที่ กำจัดวัชพืช และใบแห้งในทรงพุ่ม ดินแห้งเกินไปควรรดน้ำให้ชื้น ดินชุ่มเกินไปปล่อยให้ดินแห้ง หว่านสารโพแทสเซียมคลอเรต 100-120 ก./ศก. ทรงพุ่ม 1 เมตร รดน้ำให้ชื้นทุกวัน 3-5 วัน  ทั้งนี้แนะนำให้สารโพแทสเซียมคลอเรตที่มีสารออกฤทธิ์ 15% คืออัตรา 600 กรัมขึ้นไปต่อเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร  และยับยั้งการแตกใบอ่อนโดยใส่ปุ๋ยเคมี 46-0-0

ต้นลำไยกำลังออกช่อดอก

ส่วนเดือนกรกฎาคม (ออกดอก) เริ่มให้น้ำเล็กน้อยเมื่อออกดอก และเพิ่มปริมาณขึ้นตามลำดับ  เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดแมลงทำลายช่อดอก เช่น หนอนเจาะช่อดอกเกิน 20% พ่นคลอร์ไพรีฟอส 30 มล./น้ำ 20 ลิตร  เพลี้ยหอยหรือเพลี้ยแป้งเกิน 20% พ่นคลอร์ไพริฟอส 30 มล.  ผสมปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 30 มล./น้ำ 20 ลิตร 2 ครั้ง ห่างกัน  7 วัน  พ่นสารป้องกันกำจัดแมลงก่อนดอกบาน หลีกเลี่ยงช่วงดอกบาน

ลำไยออกดอกดกทั้งต้น

ช่วงเดือนสิงหาคม (ผสมเกสร) ให้น้ำอัตรา 250-350 ลิตร/ต้น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง หากมีแมลงช่วยผสมเกสรน้อยควรน้ำผึ้งมาเลี้ยงในสวน  เพลี้ยไฟเกิน 30% พ่นอิมิดาโคลพริด 8 มล./น้ำ 20 ลิตร 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน

เดือนกันยายน-ตุลาคม (ติดผลและผลพัฒนา) ดูแลให้น้ำอัตรา 250-350 ลิตร/ต้น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เมื่อติดผลใส่ปุ๋ยเคมี เช่น 15-15-15 ผสม 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-2 กก./ต้น  มวนลำไยเกิน 20 % พ่นคาร์บาริล 40 ก./น้ำ 20ลิตร  เพลี้ยหอยหรือเพลี้ยแป้งเกิน 20% พ่นคลอร์ไพริฟอส 30 มล. ผสมปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 30 มล./น้ำ 20 ล. 2 ครั้ง ห่างกัน  7 วัน  ป้องกันกำจัดผีเสื้อมวนหวานด้วยกับดักไฟฟ้า หรือเหยื่อพิษ  ก่อนเก็บเกี่ยว 30 วันใส่ปุ๋ยเคมี 0-0-60 หรือ 13-13-21  อัตรา 1-2 กก./ต้น

ช่อดอกสมบูรณ์

การปรับปรุงสีผิวผลพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา Azoxystrobin (AMISTAR 25 SC) อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรจำนวน 3 ครั้งในช่วงผลอายุ 4-5 เดือน หรือสาร Benzimidazole (Carbendazim) 10 อัตรา ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร จำนวน 5 ครั้งในช่วงอายุผล 4-5 เดือน จะทำให้ผลมีสีทอง ในสภาพพื้นที่ลุ่มและที่ดอน  นอกจากนี้ ควรตัดแต่งช่อผลให้เหลือจำนวนผลไม่เกิน 80 ผล/ช่อ และพ่นสาร NAA 200 ppm หลังจากดอกบาน 15 วันทำให้ผลมีขนาดใหญ่ขึ้น

แนวทางกาเก็บเกี่ยวผล ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์  ควรเก็บเกี่ยวประมาณ 22 สัปดาห์หลังติดผล เปลือกผลเรียบเกือบไม่มีกระและสีน้ำตาลอ่อน หักหรือตัดช่อผลให้มีใบย่อยสุดท้ายติดไปด้วย  รวบรวมผลผลิตไว้ในภาชนะหรือสถานที่ที่สะอาด  ตัดแต่งช่อผล คัดขนาด และคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานลำไย

ดูแลตัดแต่งกิ่งในช่วงเดือนมีนาคม  ทั้งนี้ เกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยว โดยตัดกิ่งกลาง กิ่งทับซ้อน กิ่งแห้งตายหรือโรค- แมลงทำลาย  เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงดินให้เหมาะสมหรือ   ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 10-20 กก./ต้น และปุ๋ยเคมี 15-15-15  ใส่ปุ๋ยผสม 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-2 กก./ต้น

เดือนเมษายน-พฤษภาคม (เตรียมความพร้อมต้น) โดยป้องกันกำจัดแมลงช่วงแตกใบอ่อน  ป้องกัน ไรสี่ขาเกิน 10 % พ่นกำมะถันผง 40 ก./น้ำ 20 ล. หรืออามีทราซ 40 มล./น้ำ 20 ล. 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน  ป้องกันหนอนคืบเกิน 20% พ่นคาร์บาริล 40 ก./น้ำ 20 ล.  ดูแลใส่ปุ๋ยเคมี 0-46-0 ผสม 0-0-60 สัดส่วน 1:1 ประมาณ 1-2 กก./ต้น  พ่นปุ๋ยเคมี 0-52-34 อัตรา 150 ก. /น้ำ 20 ล. 2 ครั้ง ห่าง  10-14 วัน

หากใครต้องการให้ ปลูกลำไยนอกฤดู ไม่ให้ต้นโทรม  ขอแนะนำเทคนิคการดูแลสวนลำไยพันธุ์พวงทอง และสายพันธุ์อีดอ ของ คุณลุงเกษม จิตฉายา ซึ่งอยู่เลขที่ 110 หมู่ 2 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140

สวนแห่งนี้ทำ ลำไยนอกฤดู โดยราดสารลำไย แบบ ปีเว้นปีอย่างเคร่งครัด ทำให้ไม่มีปัญหาต้นโทรม เริ่มจากแบ่งลำไย 400 ต้น ออกเป็นชุด จากนั้นราดสาร ให้ออกผลผลิตตามที่ต้องการ ตั้งแต่ราดจนเก็บผลผลิตได้ ใช้เวลาราว 7 เดือน อย่างต้องการให้ออกเดือนมกราคม ก็นับถอยหลังไป 7 เดือน จึงราดสาร  หลังเก็บผลผลิตเดือนมิถุนายนเสร็จ จะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ให้อย่างน้อย ต้นละ 1 กระสอบปุ๋ย จากนั้นตัดแต่งกิ่ง

การผลิตลำไยนอกฤดูปีเว้นปีนั้น เกษตรกรจะราดสารต้นลำไยเป็นรุ่นๆ ละ 50-60 ต้น จะทำให้มีผลผลิตหมุนเวียนไม่เคยขาด ปีหนึ่งทำได้หลายรุ่น  การราดสารให้ลำไยออกนอกฤดู  สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ ความอุดมสมบูรณ์ของต้น ต้นลำไยต้องแตกใบใหม่ 3 ครั้ง จึงจะราดสารเพื่อให้ออกดอกได้