“DRAGON LION FARM” ปลูก-ขายเมล่อนอินทรีย์ หวาน หอม ปลอดภัยต่อสุขภาพ

เมล่อน เป็นไม้ผลที่มีจุดเด่นด้านรสหวาน มีกลิ่นหอม เหมาะกับการทานสดหรือแปรรูป นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญนิยมปลูกเชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีราคาสูงและมีความต้องการต่อเนื่อง

การปลูกเมล่อนอินทรีย์แม้จะมีความยุ่งยากในกระบวนการ รวมถึงใช้เวลานาน แต่ผู้ประกอบอาชีพที่เลือกแนวทางนี้ก็ไม่ท้อและอดทนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ที่สำคัญคือมีราคาสูงคุ้มค่ากับการลงทุน

ระหว่างปรับปรุงฟาร์มเพื่อเข้าโครงการ โคก หนอง นา
เทมูลวัว แกลบเผา รำละเอียด เพื่อเตรียมแปลงอินทรีย์

“DRAGON LION FARM” ตั้งอยู่เลขที่ 123/1 หมู่ที่ 4 บ้านท่าผาปุ้ม ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นฟาร์มเมล่อนที่ปลูกแบบอินทรีย์การันตีความปลอดภัยด้วยระบบโรงเรือนน้ำหยด มาตรฐาน GAP นำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านมือถือมาใช้ควบคุมการปลูกเพื่อให้เมล่อนทุกผลมีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยเมื่อส่งถึงมือลูกค้า โดยมี คุณวันวิสาข์ ฟูใจ หรือ คุณเหมียว เป็นเจ้าของและผู้ดูแลบริหารฟาร์ม

คุณเหมียวเรียนจบด้านการโรงแรม ไม่มีความรู้หรือพื้นฐานการทำเกษตรกรรมแต่อย่างใด เนื่องจากลูกชอบทานผลไม้ โดยเฉพาะเมล่อน แต่หาอร่อยและถูกใจได้น้อย จึงลงมือและลงทุนเรียนรู้การปลูกด้วยตนเองด้วยการปลูกเมล่อนเป็นแบบโรงเรือน ขนาด 5 คูณ 20 เมตร จำนวน 3 โรง เมื่อปี 2559 สามารถผลิตเมล่อนเกรดพรีเมี่ยมออกขายได้เดือนละ 200 กิโลกรัม เป็นแปลงที่ได้รับมาตรฐาน GAP ปลูกขายอยู่ 4 ปีต้องหยุด เนื่องจากปัญหาสุขภาพที่น่าจะเกิดจากการปลูกเมล่อนด้วยเคมี

เพาะเมล็ดพันธุ์หลังจากบ่มแล้ว 24-48 ชั่วโมง
อุปกรณ์วัดค่า pH ในโรงเรือนปลูกเมล่อนอินทรีย์ เพื่อคำนวณปริมาณการเติมปุ๋ยและฮอร์โมน

ต่อมาหันมาปลูกเมล่อนแบบอินทรีย์เพื่อสุขภาพตัวเองและผู้บริโภคในปี 2564 พร้อมกับเปลี่ยนมาตรฐานเป็น Organic Thailand ทั้งยังเข้าร่วมเป็น Young Smart Farmer และร่วมโครงการโคก หนอง นา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปี 2566 นำผลผลิตจากเกษตรกรรมมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ

พื้นที่ทำเกษตรกรรมทั้งหมดประมาณ 4 ไร่ นอกจากภายในโรงเรือน 3 หลังที่ปลูกเมล่อนสลับกับผักอายุสั้นตามฤดู อย่างผักบุ้ง กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี บร็อกโคลี่ และผักสลัดหลายชนิดแบบหมุนเวียน ภายนอกยังจัดแบ่งวางแผนทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกผัก ไม้ผล เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นไก่ ไส้เดือน

หลังจากปลูกไป 1-2 สัปดาห์ เริ่มพันต้นเมล่อนขึ้นเชือก เด็ดแขนง เด็ดใบเลี้ยง
เมล่อนอินทรีย์ ปลูกในโรงเรือนสายพันธุ์ละ 2 แปลง ทั้งหมด 6 แถว

การปลูกเมล่อนอินทรีย์มีกระบวนการจัดการที่ยุ่งยาก ทั้งยังต้องเอาใจใส่ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ใช้วัสดุปลูกจากธรรมชาติ การใช้ปุ๋ยหมักและฮอร์โมน การผสมเกสร การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช จึงไม่ใช่เรื่องง่ายและรวดเร็วกว่าจะได้ผลผลิตแต่ละรุ่น อีกทั้งยังมีอีกหลายปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมให้เมล่อนมีคุณภาพได้มาตรฐานเหมือนกัน

ทางเกษตรอำเภอแม่ลาน้อยเข้าเยี่ยมชมและแสดงความยินดีฟาร์มคุณเหมียว
คณะเข้าศึกษาดูงาน

แต่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่หรือ Young Smart Farmer เป็นการทำเกษตรแนวใหม่เชิงวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีควบคู่ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยแนวทางการปลูกที่นำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านมือถือมาใช้ควบคุมเรื่องน้ำ ความชื้นในอากาศ และความชื้นในดินแบบ real time เพื่อเก็บเป็นสถิติข้อมูลสำหรับปรับปรุงวิธีปลูกทั้งระบบให้สอดคล้องเหมาะสม เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ถูกใจของลูกค้าอันนำมาซึ่งการขายที่มีราคาสูง

บ่อเลี้ยงแหนแดงเพื่อใช้เป็นอาหารไก่ไข่ และใช้เป็นปุ๋ยสดใส่นาข้าว
เตรียมน้ำหมักธรรมชาติจากวัสดุอย่างหน่อกล้วย

คุณเหมียวผลิตเมล่อนอินทรีย์มาหลายรุ่น ทุกรุ่นขายหมดทั้งแบบขายตรงและ Pre-order กำหนดแบ่งขายเป็น 3 เกรด คือ พรีเมี่ยม เกรด A และเกรด B ขายแบบเหมาทุกเกรดราคากิโลกรัมละ 130 บาท (1 กรกฎาคม 2566) ไม่รวมค่าขนส่ง เหตุผลที่ต้องขายรวมทุกเกรดเพราะหากแยกขายแต่ละเกรดผลิตไม่ทัน และข้อจำกัดของการขายแบบ Pre-order มีความจำเป็นต้องวางแผนปลูกในแต่ละโรงเรือนให้ตรงกับเวลาที่ลูกค้าสั่งจอง

คุณวันวิสาข์ ฟูใจ หรือ คุณเหมียว
เมล่อนอินทรีย์ตัด 26 วัน เนื้อสีสวย รสหวานฉ่ำ

ดังนั้น ลูกค้าจะได้เกรดหลักและเกรดรองเหมือนกันทุกราย อย่างไรก็ตาม กำลังทดลองแปรรูปเมล่อนเป็นไอศกรีมหรือวุ้น เพื่อสร้างทางเลือกให้ลูกค้า คาดว่าคงประสบความสำเร็จในไม่ช้าเพราะต้องการหาสินค้ามาขายเมื่อเปิดฟาร์มเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเร็วๆ นี้

“มีลูกค้าประจำที่สั่งทาง Pre-order จากทั่วประเทศ หลากหลายกลุ่ม ทั้งซื้อทานเอง ซื้อไปใช้ในโรงแรม รีสอร์ต หรือบางรายซื้อเพื่อไปขายต่อด้วย ลูกค้าเหล่านี้ล้วนมีความพึงพอใจกับคุณภาพเมล่อนที่มีขนาดน้ำหนักผลเฉลี่ย 1.5-1.8 กิโลกรัม เมื่อตอนตัดผลประมาณ 13 บริกซ์ แล้วเมื่อลูกค้าได้รับแล้วความหวานจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15 บริกซ์ และที่สำคัญยังไว้ใจทางฟาร์มว่าปลูกแบบอินทรีย์อย่างแท้จริง”

กรีนสวีท ตัดเสิร์ฟให้นักท่องเที่ยวในฟาร์ม
น้ำสมุนไพรหลายชนิด

“DRAGON LION FARM” ไม่เพียงขายเมล่อนอร่อยและปลอดภัย แต่คุณเหมียวยังได้นำผลผลิตทางการเกษตรในฟาร์มมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ 1. น้ำพริกคั่วทรายที่เป็นภูมิปัญญาทำอาหารของชาวไทใหญ่ ใช้ถั่วเน่าแผ่นเป็นวัตถุดิบหลัก มีส่วนผสม ได้แก่ พริก กระเทียม กุ้งแห้ง ทุกอย่างผ่านกระบวนการย่างให้หอมและตำให้ละเอียดคล้ายเม็ดทราย มีบรรจุกระปุกขายขนาดเล็ก-ใหญ่ 2. น้ำสมุนไพรหลายชนิดที่ผ่านกระบวนการทำแบบปลอดภัย บรรจุขนาด 150 มิลลิลิตร ขายราคาขวดละ 15 บาท 3. มูลไส้เดือนขนาดถุงละ 1 กิโลกรัม ราคา 25 บาท และ 4. เลม่อนดองน้ำผึ้ง ราคาขวดละ 190 บาท

น้ำพริกคั่วทราย
เลม่อนดองน้ำผึ้ง

สอบถามรายละเอียดสั่งซื้อเมล่อนอินทรีย์คุณภาพหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรอินทรีย์ได้ที่ คุณวันวิสาข์ ฟูใจ หรือ คุณเหมียว โทรศัพท์ 098-538-8226 หรือทางเพจ : DRAGON LION FARM

นำผลิตภัณฑ์ออกบูธ