ฟาร์มไฮ่ฮัก ชูเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตเด่น “เห็ดเป๋าฮื้อญี่ปุ่น”

ช่วงไม่กี่ปีมานี้ มนุษย์เงินเดือนกลุ่มหนึ่งตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพเป็นเกษตรกรเต็มตัว “คุณนิศากร ฝ้ายเครือ” หรือ คุณว่าน อายุ 31 ปี ก็เป็นหนึ่งในนั้น เธอผู้นี้จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เคยเป็นนักข่าวทีวีท้องถิ่นที่จังหวัดราชบุรี และทำงานสังกัดกรมอนามัยมาก่อน ขณะที่สามี “คุณกันย์ คันโธ” หรือ คุณตั้ว จบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เคยเป็นพ่อครัวอยู่ที่ร้านอาหารไทยในประเทศอังกฤษ ตอนนี้ช่วยครอบครัวในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขณะเดียวกันก็มาเป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญในฟาร์มไฮ่ฮักด้วย

 

รวมกลุ่มสามพรานโมเดล

ฟาร์มแห่งนี้ปลูกพืชแบบผสมผสาน ในเนื้อที่กว่า 10 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยยึดหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 และแม้คุณว่านจะเพิ่งเริ่มทำเกษตรอย่างจริงจัง เมื่อปี 2559 แต่ตอนนี้ผลผลิตของฟาร์มก็มีขายแล้ว เพราะมีพืชผักผลไม้หลากหลายชนิด อาทิ มะนาว มะกรูด มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวแกง ไผ่รวกหวาน มะม่วง มะละกอ สับปะรด นอกจากนี้ ยังเลี้ยงไก่ไข่ 200 ตัว และยังมีโรงเรือนเห็ดเป๋าฮื้อญี่ปุ่น ขนาด 4×6 เมตร 3 โรงเรือน ซึ่งฟาร์มแห่งนี้มีทั้งอุปกรณ์รดน้ำอัตโนมัติ และไฟส่องสว่างแบบโซล่าร์เซลล์

คุณว่าน เล่าว่า เดิมพื้นที่ฟาร์มเป็นไร่มะขามเทศและมะม่วง ดินทราย ให้ชาวบ้านเช่าปีละไม่กี่บาท ต่อมาถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสวนไม้หอม (กฤษณา) กว่า 2,000 ต้น ซึ่งมีระบบน้ำหยด และมีบ่อเลี้ยงปลา แต่เกิดปัญหาเรื่องปลวก จาก 2,000 ต้น เหลือไม่ถึง 100 ต้น ดังนั้น จึงปรับเปลี่ยนมาปลูกต้นไม้อื่นๆ เพื่อให้มีรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในฟาร์ม โดยเน้นทำเกษตรอินทรีย์ พร้อมร่วมเข้ากลุ่มกับทางสามพรานโมเดลที่เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดนครปฐม

คุณนิศากร ฝ้ายเครือ และ คุณกันย์ คันโธ สองสามีภรรยา

ในการขายผลผลิตของฟาร์มไฮ่ฮัก แบ่งเป็น 2 ส่วน คือขายให้คนในท้องถิ่น ส่งตลาดค้าส่งผัก หรือมีคนมารับจากหน้าสวนไปต่อ มะนาวคละไซซ์ ขายกิโลกรัมละ 25 บาท เห็ดเป๋าฮื้อญี่ปุ่น กิโลกรัมละ 50 บาท มะพร้าวน้ำหอม ลูกละ 4-10 บาท หน่อไม้รวกหวาน กิโลกรัมละ 15 บาท และใบมะกรูด กิโลกรัมละ 40 บาท

ส่วนที่ 2 ขายในตลาดสุขใจ ซึ่งเป็นตลาดเกษตรอินทรีย์ และขายผ่านออนไลน์ มะนาวคละไซซ์ กิโลกรัมละ 50 บาท ไข่ไก่อารมณ์ดี ฟองละ 5-9 บาท และน้ำมะนาวคั้น ปรุงรส 220 มิลลิลิตร ขวดละ 80 บาท

คุณว่าน บอกว่า ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มไฮ่ฮักมีจุดเด่นตรงที่สดใหม่มาก โดยทุกครั้งที่นำผลผลิตมาจำหน่ายผักและผลไม้จะมีอายุไม่เกิน 1 วัน และไข่ไก่ เก็บไม่เกิน 3 วัน ซึ่งหาได้ยากมากสำหรับผลผลิตการเกษตรที่มีอยู่ตามไฮเปอร์มาร์เก็ต และรับรองได้เลยว่าไม่มีสารเคมี

 

วิธีการดูแล เห็ดเป๋าฮื้อญี่ปุ่น

เจ้าของฟาร์มไฮ่ฮักให้เหตุผลถึงการเลือกเพาะเห็ดเป๋าฮื้อญี่ปุ่นว่า เนื่องจากเป็นเห็ดที่มีรสชาติอร่อยมาก แม้ตลาดจะยังมีน้อยก็ตาม อีกอย่างก้อนเชื้ออยู่ได้นานถึง 7 เดือน โดยทางฟาร์มใช้ระบบให้น้ำแบบอัตโนมัติ เพื่อลดภาระของครอบครัว

คุณว่าน แจกแจงว่า กว่าจะทำเห็ดเป๋าฮื้อญี่ปุ่นได้อยู่ตัว ใช้วิธีเรียนรู้จากการทำจริง จดบันทึก และเฝ้าดูมากกว่าที่จะหาอะไรมาฉีดพ่นเร่งให้ออกเยอะ ดอกสวย เพราะที่ผ่านมาสิ่งที่ทางฟาร์มทดลองทำตามสูตรที่หาได้ หรือจากการแนะนำผู้มีความชำนาญ ล้วนแต่ใช้สารเร่งทั้งนั้น ทั้งแบบเคมีและชีวภาพ สร้างความเคยชินให้กับก้อนเชื้อ ถ้าถูกกระตุ้นถึงจะผลิดอก ออกก้านอวบใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางฟาร์มเคยทำในเห็ดรอบแรก เนื่องจากเป็นก้อนเชื้อที่ไม่ใช่อินทรีย์ แต่ถูกอัดด้วยผงชูรสแสนวิเศษ ดีเกลือ (MgSO4.7 H2O) หรือยูเรีย ทำให้ในก้อนเชื้อมีอาหารมากขึ้น ออกได้เยอะ อายุของก้อนเชื้อก็อยู่นาน นาน 8-9 เดือนเลย

ขณะที่ตอนนี้คือ เชื้อก้อน รอบที่ 2 ที่ฟาร์มทำ แต่ยังเป็นก้อนเชื้อที่มีผงชูรสเหมือนเดิม เพราะการจะทำก้อนเชื้อที่เป็นอินทรีย์จริง ต้องหาผู้ผลิตที่ไว้ใจได้ ซื่อสัตย์ ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง เจ้าของกล้าทดลอง หรือไม่ก็ต้องทำก้อนเชื้อเสียเองเลย ซึ่งจนถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถหาผู้ผลิตก้อนเชื้อที่เป็นอินทรีย์ได้ จึงใช้วิธีดูแลรักษาก้อนเชื้อในแบบวิถีทางที่ไม่เป็นอันตรายต่อตัวคนทำและผู้บริโภค เน้นให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด

เธออธิบายว่า จากประสบการณ์ของการเพาะเห็ดเป๋าฮื้อรอบแรก พบว่า เห็ดเป๋าฮื้อ ชอบอากาศร้อนชื้น กลัวความหนาวแห้ง และทนกับความแห้งได้ดี ซึ่งทางฟาร์มใช้ทามเมอร์ตั้งเวลารดน้ำทุก 12 ชั่วโมง ในช่วงอากาศปกติ หากเป็นช่วงฤดูฝน จะรดน้ำวันละ 1 ครั้ง หรือวันเว้นวัน

พอถึงช่วงฤดูหนาว จะหยุดให้น้ำเลยเหมือนเป็นวันพักร้อนของก้อนเชื้อ เพราะถึงจะรดน้ำตามปกติ หรือบ่อยขึ้นเพื่อเพิ่มความชื้น และนำผ้าใบมาล้อมรอบโรงเรือนเพื่อคุมความชื้น ก็ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อยู่ดี

ทั้งนี้ ในการดูแลรักษาทำความสะอาดโรงเรือนเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องเก็บกวาด ต้องสังเกตสิ่งแปลกปลอม แมลง สัตว์มีพิษ สำรวจดูก้อนเชื้อ และกำจัดก้อนที่เป็นโรค เช่น ราเขียว ราดำ ราเมือก ราส้ม และหนอนแมลงหวี่ การกำจัดคือ นำไปฝัง เผา หรือทิ้งให้ไกลจากโรงเรือนกันสปอร์ปลิวกลับ

คุณว่าน บอกอีกว่า กรณีเห็ดออกน้อยลง หรือใช้เวลาในการพักเชื้อนาน จะถอดคอหรือจุกพลาสติกออก แล้วขูดหน้าก้อนทิ้ง งดให้น้ำ 3-4 วัน เหมือนการบ่มเชื้อใหม่ แล้วให้น้ำตามปกติ เห็ดก็จะออกเหมือนวันแรกที่เปิด

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คุณว่าน ระบุว่า ทางฟาร์มมีการวางแผน 2 ระยะ แผนระยะสั้น จะเพิ่มผลผลิตในฟาร์มให้เพียงพอกับความต้องการ ผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ส่วนแผนระยะยาว จะทำเกษตรแปรรูป โดยใช้ผลผลิตในฟาร์ม เช่น ไข่ เห็ด มะนาว มะพร้าว ฯลฯ ในฟาร์ม นำมาแปรรูปเป็นสินค้าสำเร็จรูปบรรจุพร้อมรับประทาน ในลักษณะที่มีรสชาติอร่อย ปลอดสารกันบูดและผงชูรส เพราะทางฟาร์มคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

“ดิฉันคิดว่า ทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 เหมาะสมกับอาชีพเกษตรที่สุด เพราะผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการขายผลผลิตในฟาร์มให้กับผู้บริโภค คือความสุขใจที่เรารู้ว่าเราได้มอบสิ่งที่ดี มีคุณภาพเยี่ยม ไม่มีสารเคมีหรือฮอร์โมนเร่งใดๆ เมื่อผู้บริโภคได้รับประทานผลผลิตจากฟาร์ม จะมีความมั่นใจ และเชื่อมั่นว่าเราเป็นของแท้ ทำให้มีการบอกต่อ ซื้อซ้ำ นอกจากนี้ มีลูกค้าบางกลุ่มมาขอดูงานที่ฟาร์ม และซื้อผลผลิตหน้าฟาร์มเลย”

ในส่วนของการทำตลาดนั้น เธอว่า ทางฟาร์มมีความสุขมากกับการบุกตลาดล่าง (Below the Line) ที่ทางตลาดของเครือข่าย (สามพรานโมเดล) มีทั้งการรวมกลุ่มกันจัดตั้งตลาดนัด รวมถึงการทำตลาดนัดสัญจรตามหน่วยงานต่างๆ ในเมือง ซึ่งหากจะเปิดฟาร์มแบบไม่พึ่งพากลุ่ม ไม่มีพันธมิตร ถามว่าสามารถหาตลาดแบบนี้ได้ไหม ตอบว่าได้ แต่เหนื่อยมาก เพราะแทนที่จะมีกระบวนการสองอย่างหลัก คือกิจกรรมในไร่ และการนำสินค้าไปขายในตลาด จะต้องเพิ่มกระบวนการเสาะหาตลาดเพิ่มเติมอีก

ในส่วนของการขายสินค้าออนไลน์ เธอว่า ในตอนนี้เป็นการตลาดขั้นรองเสียมากกว่า เป็นประเภทสั่งซื้อผลผลิตในไร่ซ้ำจากลูกค้าประจำ

สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่อยากมาทำอาชีพเกษตรกรรมแบบนี้บ้าง เธอให้คำแนะนำว่า การเข้ามาทำงานสายเกษตรก็เหมือนกับการที่จะต้องเตรียมตัวก่อนเข้าทำงานในแต่ละบริษัท คือต้องมีการศึกษาธรรมเนียมองค์กร และสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ เพียงแต่ว่างานเกษตร หน้าที่ที่ทำจะเป็นเหมือนตำแหน่งผู้จัดการ หมายถึงต้องทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง ขณะที่การหากลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่อยู่ละแวกบ้านเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะกลุ่มจะเป็นผู้ให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการลงมือทำการเกษตรอินทรีย์

นับเป็นตัวอย่างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นอยากให้ลูกค้าได้รับประทานของดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆ

สนใจผลผลิตของฟาร์มไฮ่ฮัก หรืออยากไปศึกษาดูงาน ติดต่อสอบถาม คุณนิศากร ฝ้ายเครือ หรือ คุณว่าน ได้ที่ โทร. (085) 245-1979