เอสซีจี รวมพลังพนักงานจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาภูมิทัศน์รอบ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ ถวายเป็นพระราชสดุดี เนื่องในมหามงคลสมัยที่รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นครองราชย์

พนักงานจิตอาสาเอสซีจีกว่า 200 คน นำโดย นายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ระดมพลังปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเอสซีจี สำนักงานใหญ่ ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการทาสีเสาใต้สะพานสูง ทาสีผนังและบันไดทางเดินสะพานข้ามฝั่ง รวมถึงทำความสะอาดสถานที่ใต้สะพาน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ โดยได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตบางซื่อ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์กับชุมชนโดยรอบเอสซีจี

นายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การทาสีเสาใต้สะพานสูง ทาสีผนังและบันไดทางเดินสะพานข้ามฝั่ง รวมถึงการทำความสะอาดสถานที่ใต้สะพาน บริเวณด้านหน้าเอสซีจี สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มจากกิจกรรมที่ตนเองสามารถปฏิบัติได้ในพื้นที่ส่วนรวมที่ทุกคนต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเอสซีจีได้สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และส่งมอบพื้นที่ให้แก่สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตบางซื่อ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์กับชุมชนโดยรอบเอสซีจี ตลอดจนเพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชสดุดี เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์”

พนักงานจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเอสซีจี สำนักงานใหญ่

เอสซีจี ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนพนักงานให้เป็นจิตอาสาในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตลอดจนสร้างเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และ โครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” ผ่านการดำเนิน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง” กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” และกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย” เพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การผลักดันสังคม และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความยั่งยืน และสร้างโลกที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไป สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.scg.com/volunteerproject

บทความก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนองแนวพระราชดำริส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้เยาวชนรู้จักวางแผนการทำงานและแก้ปัญหาร่วมกัน
บทความถัดไปชัยยศ ตั้งนิยม หนุ่มเมืองชากังราว พากเพียร สร้างสรรค์ จนได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาทำไร่