กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมสัมมนา JEC Forum Bangkok 2019 เดินหน้าต่อยอดงานวิจัย รองรับอนาคตการขนส่งคมนาคม

3 กรกฎาคม 2562 ดร.เทพีวรรณ จิตวัชระโกมล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาธุรกิจคอมโพสิท JEC Forum Bangkok 2019 โดยมี คุณคริสเตียน สตราสเบอร์เกอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม บริษัท JEC กล่าวต้อนรับ คุณฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี และ คุณดนู โชติกพนิช ผู้แทนสมาคมไทยคอมโพสิท กล่าวสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ณ โรงแรม Chatrium Riverside

ดร.เทพีวรรณ กล่าวว่า งาน JEC Forum Bangkok 2019 เป็นการจัดงานในรูปแบบใหม่ จัดโดย JEC GROUP ร่วมกับ สมาคมไทยคอมโพสิท ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม ภายในงานประกอบด้วย การประชุมสัมมนาตลอด 2 วัน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ การจัดนัดพบทางธุรกิจ Business Meetings และการเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้ได้เห็นการนำวัสดุคอมโพสิทไปใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมคอมโพสิทในประเทศไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมงานกว่า 180 คน

โอกาสนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้นำผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดง ประกอบด้วย เส้นใยสามมิติ PLA คอมโพสิทใยกัญชงเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เส้นใยสามมิติ PEI คอมโพสิทกราฟีนเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับอากาศยาน คาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิทกราฟีน ท่อนาโนคาร์บอนเพื่อละลายน้ำแข็งและป้องกันฟ้าผ่าสำหรับเครื่องบิน และสื่อวีดิทัศน์ผลงานวิจัยทางด้านวัสดุคอมโพสิทที่นำไปใช้ประโยชน์อุตสาหกรรมทางการแพทย์และอากาศยาน เช่น รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ หุ่นยนต์ขนส่งยาและเวชภัณฑ์ และการทดสอบเชิงกลของวัสดุคอมโพสิท เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมคอมโพสิททั้งในประเทศและต่างประเทศ