ชาวนาพิจิตร ปลูกแตงโมแทนทำนา

พิจิตร – นายอานนท์ จุนพรรณ เกษตรกรชาวนาบ้านท่ากระดาน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เผยว่า เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ทำนา ขณะนี้เข้าสู่ฤดูแล้งน้ำไม่เพียงพอทำนา ดังนั้น จึงลดพื้นที่ทำนาปรัง หันไปปลูกพืชน้ำน้อยแทน โดยนำแตงโมกินรีมาปลูก ซึ่งเป็นพืชอายุสั้น ตนเองมี 15 ไร่ แบ่งปลูกแตงโม 7 ไร่ โดยใช้เวลาแค่ 60 วัน ก็เก็บผลผลิตตัดแตงโมขายได้เฉลี่ยต่อไร่ ประมาณ 2 หมื่นบาท ขณะนี้แตงโมผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาด ขายในราคาหน้าสวนตั้งแต่กิโลกรัมละ 5-7 บาท แล้วแต่คุณภาพ และขนาดของผล สร้างรายได้แก่เกษตรกรในช่วงหน้าแล้งนี้เป็นอย่างดี

นายอานนท์ กล่าวว่า นอกจากนี้พื้นที่โดยรอบของตำบลหนองปลาไหล เกษตรกรต่างก็ปรับเปลี่ยนจากทำนาปรังหันมาปลูกแตงโมกันมากกว่า 5 พันไร่ เนื่องจากสภาพดินเหมาะสมแก่การปลูกแตงโมพันธุ์กินรีเป็นอย่างดี และมีพ่อค้าคนกลางมารับไปขายอีกทอดหนึ่ง

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด