ท่องเที่ยว-เกษตรหนุน ศก. ภูมิภาค การลงทุนเอกชนเริ่มกระเตื้อง เสถียรภาพทุกพื้นที่อยู่เกณฑ์ดี

สศค. เผยภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือน ม.ค. ขยายตัวในเกณฑ์ดี นำโดยภาคกลาง ใต้ และตะวันออก ชี้การท่องเที่ยว-ภาคเกษตรปัจจัยสนับสนุนฟื้นตัวแข็งแกร่ง ขณะที่การลงทุนเอกชนเริ่มปรับตัวดีขึ้นหลายภูมิภาค ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจทุกภาคอยู่ในเกณฑ์ดี

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมกราคม ปี 2560 ขยายตัวในเกณฑ์ดี นำโดยภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของภาคการท่องเที่ยวและการขยายตัวของภาคเกษตรสอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่เริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นในหลายภูมิภาค สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจทุกภูมิภาคยังอยู่ในเกณฑ์ดี

นายกฤษฎา กล่าวว่า ทั้งนี้ในส่วนของภาคกลาง เศรษฐกิจขยายตัวในเกณฑ์ดี จากการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐและการท่องเที่ยวเป็นหลักสะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ เฉพาะส่วนที่เก็บบนฐานการใช้จ่าย ขยายตัวในอัตราเร่งที่ 6.6% ต่อปี โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในภูมิภาคสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 61.0

นายกฤษฎา กล่าวว่า ภาคใต้ เศรษฐกิจขยายตัวในเกณฑ์ดี จากการลงทุนและการท่องเที่ยวเป็นหลักสะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือ เครื่องจักร สะท้อนจากยอดรถปิกอัพจดทะเบียนใหม่กลับมาขยายตัวที่ 0.7% ต่อปี ตามการขยายตัวในเกือบทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรัง และยะลา สอดคล้องกับเงินลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมที่ขยายตัวในอัตราถึง 226.7% ต่อปี จากการลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลาเป็นสำคัญ นอกจากนี้ การลงทุนภาครัฐยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวในภูมิภาค สะท้อนจากรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลในภูมิภาค การท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี ภาคเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ภาคตะวันออก เศรษฐกิจขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยมีภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญสะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐยังขยายตัวในเกณฑ์ดี จากรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลในภูมิภาคที่ขยายตัว 11.0% ต่อปี โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวภายในภูมิภาค สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่ขยายตัวได้ดี 15.1% ต่อปี

นยกฤษฎา กล่าวว่า กทม. และปริมณฑลเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการลงทุนและภาคการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรขนาดใหญ่ สะท้อนจากเงินลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมขยายตัว รายจ่ายลงทุนของรัฐบาลในภูมิภาคขยายตัว ส่วนภาคอื่น ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการลงทุนภาครัฐและเอกชน และการท่องเที่ยว

 

ข้อมูล หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน