ชัยนาทแล้งลุกลาม คลองสาธารณะในเนินขามแห้ง เกษตรกรทิ้งนานับหมื่นไร่ให้รกร้าง

วันที่ 3 มีนาคม 2560 ลำคลองสาธารณะในพื้นที่ ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท เริ่มแห้งขอดลงอย่างรวดเร็วนับจากกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้สัตว์น้ำนานาชนิดเริ่มแห้งตาย ดินริมตลิ่งที่เคยมีน้ำหล่อเลี้ยงเริ่มแห้งแตกระแหงตลอดความยาวกว่า 10 กิโลเมตรของลำคลองสายนี้ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักที่เกษตรกรใน ต.สุขเดือนห้า ใช้ในการเพาะปลูก ส่งผลให้เกษตรกรหลายรายต้องเริ่มสูบน้ำที่เหลือเพียงก้นคลองเข้ารดพืชผักที่ปลูกไว้เพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหายจากความแห้งแล้ง แต่อีกหลายๆ รายจำเป็นต้องปล่อยพื้นที่ให้รกร้าง เนื่องจากน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะเริ่มทำการเพาะปลูกได้

 

ชาวบ้านบอกว่า ในปีนี้อากาศร้อนจัดและความแห้งแล้งเกิดขึ้นเร็ว ทำให้เริ่มกังวลว่าในช่วงเดือนเมษายนที่เป็นหน้าร้อนเต็มตัวชาวบ้านอาจจะต้องประสบภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ซึ่งคงต้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐในการจัดหาน้ำให้คนในพื้นที่แล้งได้กินและใช้