ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด เปิดจำหน่ายเนื้อโคขุนคุณภาพจากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จ.นครปฐม

นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรม ส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด ได้มีการเชื่อมโยงสินค้า “เนื้อโคขุน” กับ สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสหกรณ์ผู้ผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพดี ภายหลังจากที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้มีการจัดการประชุมเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างร้านค้าสหกรณ์กับสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าในจังหวัดต่างๆ ทำให้สหกรณ์ฝั่งผู้จำหน่ายสินค้าและสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าได้มีการพูดคุยและเริ่มส่งสินค้าสหกรณ์มาจำหน่ายที่ร้านค้าสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น โดยทางสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม โดยนำเนื้อวัว มาจำหน่าย ณ ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด ตั้งอยู่ภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้บริการสมาชิกของร้านฯ ซึ่งเป็นบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และบุคคลทั่วไป และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีบริการรถ Foodtruck นำสินค้าเนื้อโคขุนพร้อมทาน มาจำหน่ายในรูปแบบของ สเต๊กเนื้อวัว ไส้กรอกเนื้อ เนื้อย่าง ซึ่งนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนแล้ว ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด ยังมีการเชื่อมโยงผักผลไม้ จากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด โดยมีการนำสินค้า ผักจากภาคเหนือ เช่น กะหล่ำ มะเขือเทศ แตงกวาญี่ปุ่น ซูกินิบัตเตอร์

และผลไม้คือ สตรอเบอรี่ ส้มจากอำเภอฝาง ข้าวหอมมะลิจากสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาให้บริการแก่สมาชิกของร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด และประชาชนทั่วไป ส่งผลให้ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น และสมาชิกร้านสหกรณ์เทเวศร์ ได้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Active. member) กับร้านสหกรณ์มากขึ้นด้วย ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป

สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่นำมาจำหน่ายของร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด เพิ่มเติมได้ที่หมายเลข (02) 628-5449