แม็คโคร ภูเก็ต-สมุย พร้อมใจฉีดวัคซีน มั่นใจพร้อมสู้โควิด-19

พนักงานแม็คโคร จังหวัดภูเก็ต และ สมุย เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยพร้อมเพรียง ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ภาครัฐ Phuket Tourism Sandbox กระตุ้นความเชื่อมั่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคโควิด-19 หลังพนักงานที่ปฏิบัติงานภายใน 5 สาขาของจังหวัดภูเก็ต ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบแล้ว 95% ขณะที่ แม็คโคร 2 สาขาในเกาะสมุย   ได้ฉีดวัคซีนครบแล้ว 82% ยืนยันความพร้อมภายใต้มาตรฐานปลอดภัยที่ได้รับการรับรองเป็นสถานประกอบการปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 “THAI STOP COVID Plus” รอบใหม่ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าประชาชน