นศ. มทร.สุวรรณภูมิ คว้ารางวัลแบบบ้านประหยัดพลังงาน ระดับภูมิภาค “ภาคกลาง”

นางสาวดารุณี วันศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) คว้ารางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากการส่งผลงาน BAAN BAAN (ECO HOME) เข้าประกวดภายใต้โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest) ระดับภูมิภาคภาค “ภาคกลาง” ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร และได้รับสิทธิเป็นตัวแทนภาคกลาง เข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศชิงทุนการศึกษา 1 แสนบาท ประกาศผลเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ซึ่งผู้ชนะรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ของทุกประเภท ทุกภูมิภาค จะต้องเข้าร่วมค่ายยุวสถาปนิก (Young Architect Camp ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประกวดระดับประเทศต่อไป