ซัด”อวนจม”ทำลายล้างปลาทู “บรรจง”จี้เกษตรเลิกเรือปั่นไฟ

ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ชี้ “อวนจม” เป็นตัวการทำลายล้างปลาทูสูงสุด คาดปลายปีนี้ปลาทูกลับมามากขึ้น หลังรัฐเข้มงวดการทำประมงผิดกฎหมายขยายตาข่ายจับปลาให้ใหญ่ขึ้น ด้าน “บรรจง นะแส” เสนอรัฐมนตรีเกษตรฯ ประกาศห้ามเรือปั่นไฟปลากะตักจับปลาอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.) ได้จัดเสวนาเรื่อง “ปลาทูไทย หายไปไหน” ขึ้น โดยนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สาเหตุที่ปลาทูในอ่าวไทยลดลงมาก จนต้องนำเข้าจำนวนมากมาทดแทน มาจากหลายสาเหตุคือ 1.เครื่องมือจับปลาของเรือประมง 2.ภาวะโลกร้อน 3.น้ำเสีย 4.การทำลายป่าชายเลน 5.มาตรการควบคุมของภาครัฐที่ยังมีช่องว่าง เจ้าหน้าที่บางคนไม่ดีกับชาวประมงบางคนที่ไม่ดี

ที่อยากจะให้ภาครัฐควบคุมคือการใช้เครื่องมือจับปลาประเภทอวนลอยและอวนจมซึ่งอวนจมที่ชาวประมงชายฝั่งใช้กันมากเป็นเครื่องมือทำลายล้างสูงพ่อแม่พันธุ์ปลาทูที่เข้าไปวางไข่ที่ชายฝั่งในฤดูวางไข่จะถูกดักจับเกือบหมดแต่เมื่อรัฐจะควบคุมชาวประมงพื้นบ้านไม่ให้วางอวนจมเกินรายละ 2 กม. ต้องมีการวางธงบนอวนจม กอปรกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) มีการเปลี่ยนตาข่ายอวนจับปลาของเรือประมงพาณิชย์ให้ใหญ่ขึ้นจากขนาด 0.4 ซม.มาเป็น ขนาด 4 ซม. เพิ่มขึ้น 10 เท่าตัว คาดว่าปลาทูจะกลับมามากขึ้นช่วงปลายปีนี้ เห็นได้จากปริมาณผลผลิตปลาป่นล่าสุดที่ลดลงมาเหลือประมาณ 3 แสนตันในปีที่ผ่านมา จากก่อนหน้านี้ที่ผลิตปลาป่นได้ปีละประมาณ 5-6 แสนตัน และคาดกันว่าปีนี้ปลาป่นจะเหลือประมาณ 2-2.5 แสนตันเท่านั้น

“ไม่อยากให้มีการบิดเบือนว่า ปลาทูลดลงมากเพราะเรือปั่นไฟปลากะตัก เพราะบางคนที่เอาปลาเล็กนับพันตัวต่อกิโลกรัมมาโชว์ เป็นปลาเล็กที่คัดทิ้งจากเรือปั่นไฟที่จับปลามาอีกต่อหนึ่ง และอย่าพยายามเอารูปเก่ามาโชว์”

นายบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย กล่าวว่า ปลาทูหายไปเพราะปี 2539 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกเลิกประกาศของ พล.ต.บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ช่วงปี 2526 ที่ห้ามไม่ให้เรือปั่นไฟปลากะตักจับปลา ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ประกาศใช้ตามมาตรา 57 ยกเลิกการทำประมงของเรือปั่นไฟปลากะตัก ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 อีกครั้ง รวมทั้งยกเลิกการทำประมงของเรืออวนลากคู่ให้เหลือเพียงเรืออวนลากเดี่ยว จะทำให้ปริมาณปลาทูกลับมามากขึ้นอีกครั้ง

ทางด้านนายสะมะแอ เจะมูดอ นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประมงไทยไม่ควรจับสัตว์น้ำวัยอ่อนหรือยังโตไม่เต็มที่ ต้องเอาอย่างเยอรมนี เรืออวนลากเดี่ยวมีขนาดตาข่าย 4 นิ้ว แต่ของไทย 4 ซม. และ 80% ของชาวประมงเป็นเรือประมงพื้นบ้าน แต่มีพื้นที่ทำกินทางทะเลเพียง 3 ไมล์ทะเล ไม่พอเพียงต่อการทำกิน ซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ให้ผู้เกี่ยวข้องไปพิจารณาดูในเรื่องนี้แล้ว แต่ยังไม่ค่อยมีความคืบหน้า เพราะมีบางคนไม่เห็นด้วย

ที่ม่ : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
ภาพประกอบ : แฟ้มภาพ ไม่เกี่ยวข้องกับข่าว