สถาปัตย์ มข.คว้าที่ 2 ออกแบบลาย ‘ผ้าไหมอีรี่’

ยกนิ้วให้ ฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันกล้าใหม่สร้างชุมชน โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปี 11 ซึ่ง นายชวนะพล น่วมสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษาโครงงาน ออกแบบลวดลายและพัฒนารูปแบบเครื่องนุ่งห่มจากผ้าไหมอีรี่ ระบุว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษา มข.ได้รางวัลในการจัดทำโครงการดังกล่าว โดยชูความโดดเด่นด้านทุนทางวัฒนธรรมของภาคอีสาน คือลวดลายผ้าไหมอีรี่ที่เป็นเอกลักษณ์ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อคลุม ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดยุคใหม่ เพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมอีรี่ของชุมชนหนองหญ้าปล้อง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จนได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันกล้าใหม่สร้างชุมชน โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปี 11 ได้สำเร็จ

นางสาววีรินทร์ สันติวรรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เล่าว่า ชาวบ้านในชุมชนทอผ้าลายดั้งเดิม เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป เทรนด์แฟชั่นโลกก็เปลี่ยนไปด้วย เราจึงเข้าไปให้ความรู้ด้านลายผ้าที่ตอบโจทย์ สอนการตัดเย็บ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามต้องการของตลาด จุดเด่นข้อนี้จึงทำให้คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นอกเหนือจากรางวัลที่ได้รับ เวทีนี้ทำให้เราได้ประสบการณ์มากมายที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน

เก่งๆ อย่างนี้ ต้อง “ยกนิ้วให้”

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน