เกษตรปลื้ม ผลตอบรับผลไม้ไทยดี จากกิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรในงาน World Expo 2020 Dubai มีโอกาสปักหมุดในตลาดตะวันออกกลางได้หลายชนิด

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดแสดงและชวนชิมสินค้าเกษตรกรคุณภาพ ในงาน World Expo 2020 Dubai หวังสร้างโอกาสปักหมุด เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมเทศกาลแห่งความสุข ภายใต้ธีมงาน Digital for Agri – Dev โดยผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพจากประเทศไทยมาจัดแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ได้รู้จัก เรียนรู้ และเข้าใจถึงวัฒนธรรมความเป็นมาด้านการเกษตรของไทย

รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเกษตรในการพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิตผ่านระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสคัญตามนโยบายด้านการเกษตรและอาหาร 3S คือ Safety Security และ Sustainability ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรไทย ึ่งขณะนี้เกษตรกรไทยพร้อมแล้วที่่จะเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสู่ตลาสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ และตลาดโลก

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กิจกรรมเทศกาลแห่งความสุข ภายใต้ธีมงาน Digital for Agri – Dev จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2565 พื้นที่ส่วนสาธิตตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) ในงาน World Expo 2020 Dubai โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ่งเสริมด้านการตลาดและเสริมสร้างภาพลักษณ์ทื่ดีให้กับสินค้าเกษตรไทย ซึ่งเป็นผลจากการส่งเสริมการเกษตร โดสินค้าเกษตรที่ัดเลือกไปจัดแสดง และให้ทดลองชิม นอกจากทุเรียน และมังคุด ซึ่งชาวตะวันออกกลางรู้จักกันดีอยู่แล้ว ยังได้คัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพ ที่ต้องการจะผลักดันให้เข้าสู่ตลาดตะวันออกกลาง เช่น มะพร้าวน้ำหอม มะม่วงน้ำดอกไม้ ชมพู่ทับทิมจันท์ กล้วยน้ำว้า ส้มโอ และอาหารกลุ่ม Novel Foodเช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีด รวมทั้งหมดกว่า 20 ชนิดสินค้า

นอกจากนี้ ยัมีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงเรื่องราว (Story) ให้เห็นการเชื่อมโยงการนำทักษะดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมการเกษตร ตลอดห่วงโซ่การผลิตอีกด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ผลผลิตทางการเกษตรที่คัดลือกมาจัดแสดง นอกจากจะเป็นสินค้าเกษตรคณภาพสูงและได้มาตรฐานแล้ว ยังเป็นผลผลิตที่มีการประเมินแล้วว่า น่าจะสอดคล้องกับรสนิยม หรือความชอบของผู้บริโภคแถบนี้ รวมทั้งมีโอกาสในการเติบโตหรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลางได้

ึ่งผลจากการประเมินภาพรวมกิจกรรมดังกล่าวพบว่า ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่ให้การตอบรับสินค้าเกษตรไทยดีมาก โดยเฉพากลุ่มไม้ผลที่มีให้เลือกชิมทั้งแบบสด แบบอบแห้ง และแบบทอดกรอบ เนื่องจากมีสีสันสวยงาม รูปร่างปลกตา สามารดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมงานได้ดี ประกอบกับมีรสชาติที่โดดเด่นและมีความหลากหลาย

การจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงนัเป็นประโยชน์ในการทดลองสินค้าเกษตรไทยใหม่ๆ ในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อเตรียมพร้อมและขยายสินค้าไปยังตลาดที่มีศักยภาพ มีกำลังื้อสูง และมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาวต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย และยังจะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดหลักเพียงตลาดเดียได้อีกด้วย